مدیریت تعاون

 

وظایف حوزه معاونت تعاون     انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و ترویج در راستای توسعه بخش تعاونی

    راهنمایی متقاضیان تشکیل تعاونی و انجام تشریفات تأسیس تعاون

    حمایت ".هدایت و نظارت بر شرکتهای تعاونی

    ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی

    ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اداری ومالی به مدیران و اعضای تعاونیها

    کمک به راه اندازی شرکتهای تعاونی از طریق اعطای تسهیلات بانکی

    برقراری ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی به منظور تسهیل امور مربوط به شرکتهای تعاونی

    ایجاد زمینه های همکاری با سایر دستگاههای دولتی در جهت توسعه کمی و کیفی بخش تعاون

 

اداره کل اجرای دقیق وظایف مذکور را از طریق دو بخش زیر پیگیری می کند:

 «1»اداره امور تعاونیها                                 

«2»اداره آموزش و ترویج

 

 معاونت امور تعاونیها

 1-شرح وظایف اداره امور تعاونیها

 الف)تشکیل تعاونیها طی مراحل زیر:

     ارائه راهنمایی لازم در خصوص تشکیل تعاونی و طرح های پیشنهادی

    دریافت فرمهای اولیه تشکیل تعاونی از متقاضیان

    معرفی متقاضیان جهت اخذ مجوزهای مربوطه

    برگزاری جلسات کمیسیون تشکیل تعاونیها

    صدور موافقت نامه تشکیل تعاونیها

    ارائه فرمهای لازم به منظور تشکیل تعاونی و راهنمایی نماینده هیئت مؤسس جهت برگزاری اولین مجمع عمومی

    صدور تأییدیه ثبت شرکتهای تعاونی

   ب)تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونیها:

   - ارائه اطلاعات در مورد تسهیلات مختلف به تعاونیها

  - دریافت تقاضای تسهیلات تعاونیها و بررسی طرحها

   - ارسال طرح به کارگروه مربوطه (مراجع ذیربط حسب مورد)پس از تصویب گروه تسهیلات اداره کل و در صورت تصویب طرح در کمیته های کارشناسی با حضور کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها

   - شرکت در جلسات و بازدیدهای گروه کارشناسی به منظور دفاع از طرحهای تعاونیها

   - پیگیری و تصویب طرحهای تعاونی در گروه کارشناسی و مراجع مربوطه

    - پیگیری طرح های معرفی شده به بانک تا عقد قرارداد دریافت تسهیلات

   -  نظارت بر اجرای طرح تعاونیهای دریافت کننده تسهیلات

   - ارائه آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات به وزارت متبوع و سایر مراجع

    - ارائه مشاوره حقوقی واداری مالی به اعضای تعاونیها

   - پیگیری مسائل ومشکلات شرکتهای تعاونی در سایر مراجع

 ج)نظارت بر تعاونیها:

     بازدید از شرکتها و اتحادیه تعاونی به منظور رفع نواقص و ارائه راهنماییهای لازم

    بررسی دفاتر قانونی شرکتها و اتحادیه های  تعاونی جهت ثبت و تحریر صحیح امور مالی

    اعزام نماینده به مجامع عمومی تعاونیها واتحادیه های تعاونی حسب مورد

    پیگیری پیشرفت فیزیکی طرح های دریافت کننده تسهیلات و تکمیل فرم مربوطه به منظور رفع مشکلات احتمالی

    اهتمام به حل مشکلات تعاونیهای فعال و بروز نمودن آنها به لحاظ قانونی

    ارائه راهکارهای مناسب برای بهره وری و استفاده بهینه از امکانات تعاونیها

 2-شرح وظایف اداره تحقیقات و آموزش و ترویج

   -  برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای شرکتها و اتحادیه های تعاونی

   - نظارت مستمر بر دوره های مختلف آموزشی و ارزیابی کمی و کیفی آنها

   - انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه تنگناها و مسائل بخش تعاون و نحوه دستیابی به چگونگی رفع آنها

   - برگزاری جلسات توجیهی و سمینارهای ترویجی جهت مدیران و اعضای تعاونیها با هدف شناسایی و یافتن راه حلهای مناسب برای رفع مشکلات آنها

  -  برگزاری جلسات توجیهی برای افراد فاقد شغل در گروههای مختلف شغلی و تخصصی و سنی برای انجام فعالیتهای تولیدی واقتصادی در مناطق مختلف استان

 

                                             

                                                            اداره نظارت و بهره برداری


شرح وظایف  

اداره نظارت و بهره برداری به لحاظ بعد نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر قانون تعاون دارای وظایف زیر می باشد.
1 - تهیه برنامه سالیانه نظارتی در سطح استان و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن در راستای اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه‌های ارسالی از وزارتخانه با رویکرد ارتقاء و بهینه سازی نظارت عمومی بر عملکرد شرکتهای تعاونی.
2 - نظارت مستمر بر حسن اجرای آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی به عنوان یکی از بالاترین ارکان شرکتهای تعاونی جهت انجام و استحکام ساختار درونی آنها .
3 - بررسی صلاحیت کاندیداهای سمت هیأت مدیره و بازرسین تعاونی های مشمول از طریق برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5.
4 - ارایه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان تشکیل تعاونی در قالب گروه مشاوران در حوزه‌های مختلف.
5- حمایت و پشتیبانی از شرکتهای تعاونی به ویژه در مراجع قضایی، راهنمایی حقوقی رسیدگی به تخلفات و شکایات واصله از تعاونی ها، پاسخ کتبی به استعلامهای تعاونیها و دوایر دولتی.
6 - تشکیل و توسعه اتحادیه ها در راستای اجرایی نمودن سیستهای راهبردی وزارتخانه .
7 - بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌ها ، راهنمایی نحوه تحریر و ثبت دفاتر قانونی ، نظارت بر اجرای مقررات مالی حسابرسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات مالی مدیران شرکتهای تعاونی ، بررسی صورتهای مالی و بازدید ادواری از شرکتهای تعاونی.

8- نظارت بر پیشرفت فیزیکی شرکت های تعاونی بر اساس سامانه نظارتی مربوطه

9- کنترل اطلاعات مربوط مجامع عمومی شرکت های تعاونی در سامانه مربوطه

واحد های زیر مجموعه اداره نظارت و بهره برداری 

◄ امور حسابرسی

اهم وظایف  
1- بررسی صورتهای مالی شرکت ها و اتحادیه های های تعاونی
2- بررسی تراز آزمایشی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
3- بازدید دفاتر قانونی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
4- راهنمایی مسئولان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در امور مالی و حسابداری
5- پیگیری استقرار نظام بودجه در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
6- هماهنگی و نظارت بر حسابرسی از تعاونیها از طریق حسابدارن رسمی از محل بودجه های تخصیصی استانی و ملی
7- بررسی و ارسال صورتهای مالی پایان دوره اتاقهای تعاون به انضمام گزارش های بررسی هیئت بازرسی اتاق و کارشناس اداره کل
8- اخذ و بررسی و ثبت گزارش حسابرسی تعاونیهای دارای حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از جامعه حسابداران رسمی ایران
9- بازدید مالی و رسیدگی به شکایات دریافتی از شرکتها و اتحادیه تعاونی
10- پیگیری استقرار سیستم مالی تعاونیهای مسکن و اعتبار
11- پیگیری وصول %4 حق تعاون و آموزش
12- پیگیری حسابرسی از شرکتها و اتحادیه های تعاونی که درآمد حاصل از فروش و یا خدمات آنها بیش از 8 میلیارد و یا دارایی های آنها بیش از 16 میلیارد ریال است.

◄ امور حقوقی
اهم وظایف  
1-راهنمایی حقوقی تعاونیها اعم ازکتبی و شفاهی و پاسخ به استعلامهای آنها
2-بررسی اساسنامه های شرکتها و اتحادیه های تعاونی
3-رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات تعاونیها و ارجاع شکایات به داوری
4-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات
5-بررسی مدارک مجامع عمومی اتحادیه ها و ارسال به ثبت
6-ابلاغ آئین نامه ها و بخشنامه ها
7-شرکت در مجامع عمومی شرکتها واتحادیه و اتاقهای تعاون
8-حضور و مراجعه به مراجع قضایی در صورت لزوم
9-نظارت بر برگزاری مجامع عمومی عادی وفوق العاده اتحادیه و تعاونی ها
10-نظارت بر اجرای آئین نامه داوری توسط اتحادیه ها و اتاقهای تعاون

                                                                                

                                                                        اداره تشکیل و توسعه تعاونی ها

اهم وظایف  

1- ایجاد ، تکمیل و توسعه شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها در گرایش های مختلف تولیدی،توزیعی ،تعاونی های بزرگ ، سهامی عام و فراگیر در جهت توسعه بخش تعاون .

2-   اجرای سیاستهای توسعه بخش تعاون به منظور تحقق قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در اقتصاد کشور .

3- تهیه و ارائه و تصویب طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 44و 43 قانون اساسی

4-     اقدام جهت توسعه کیفی و کمی شرکتهای تعاونی از قبیل تعداد اعضا ، فرصت های شغلی ، میزان سرمایه گذاری و...

5-   همکاری و شرکت در جلسات   کار گروه های تخصصی و هماهنگی  با مراجع صادر کننده مجوز فعالیت برای تعاونی ها برای تسهیل امور

6-     کمیته های تخصصی مربوط به توسعه تعاونیها با سایر دستگاههای اجرایی

7- بررسی درخواست تسهیلات تعاونی ها در کمیته اعتباری

8-  اجرای نظام جامع اطلاعات و آمار در بخش تعاون استان  و کنترل سامانه ثبت و تشکیل الکترونیکی  تعاونی هاو اتحادیه ها


- واحد های زیر مجموعه  

 ◄     واحد برنامه ریزی و اقتصادی

     1- کارگروه های تخصصی مربوط به تسهیلات و اشتغال:
-         اطلاع رسانی به شرکتهای تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی
-         اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ انو اع تسهیلات بانک توسعه تعاون
-         اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش
-      اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) برای شرکتها

             2 - معرفی طرح های توجیه دار اقتصادی به متقاضیان

3-کار گروه های تخصصی مربوط به طرح مشاغل خانگی
4-کار گروههای تخصصی جهت مباحث مربوط به یارانه تسهیلات

5-طراحی و برنامه ریزی مربوط به مباحث سرمایه گذاری و تسهیلات و اشتغال بخش تعاون در استان بر اساس دستورالعمل های وزارتی و استانی

مراحل تشکیل تعاونیها 

                 

                                                            اداره  تحقیقات ؛آموزش و ترویج


مأموریت و وظایف 


واحد آموزش:  ارائه خدمات آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی، تخصصی و مهارتی تعاونی‌ها در قالب برگزاری

دوره‌های آموزشی رایگان در گرایشهای مختلف برای

مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان.


* روند ارائه خدمت در واحد آموزش 

1.     اطلاع رسانی برنامه های آموزشی به اتحادیه  و تعاونی ها

2.     تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز به اداره شهرستان مربوطه توسط متقاضیان حضور دردوره های آموزشی

3.     . انتخاب مدرس و اعلام  زمانی برگزاری دوره آموزشی 

4.     برگزاری دوره های آموزشی  توسط ادارات شهرستانها یا آموزشگاهها و موسسات آموزشی طرف قرار داد یا اتاق تعاون

5.     نظر سنجی از فراگیران

6.     اعلام نتایج آزمون دوره های آموزشی حضوری

7.  صدور گواهینامه ویا تایید یه دوره های آموزشی  برای فراگیرانی که دوره های فوق را با موفقیت طی نموده اند

8.     ارائه آموزشهای غیر حضوری

9.     ارائه برخی خدمات آموزشی از طریق سایت اداره کل و وزارتخانه

 

   واحد تحقیقات 

 الف ) حمایت از پایان نامه های دانشجویی

1) ارائه پروپوزال تصویب شده دانشگاه به واحد تحقیقات اداره کل

2) بررسی موضوع و پروپوزال 

3) انعقاد قرار داد  با دانشجو (در صورت تصویب پروپوزال )

4) تحویل 3 نسخه از پایان نامه و 2 مقاله علمی – پژوهش  از سوی دانشجو و ارسال آن به وزارت متبوع جهت داوری نهایی

5) پرداخت مبلغ مشخص شده پس از داوری نهایی به دانشجو 

ب) انجام طرح های تحقیقاتی  

1) بررسی نیاز های تحقیقاتی اداره کل تعاون استان و اعلام موضوعات مورد نیاز برای انجام طرح های تحقیقاتی

2) اعلام فراخوان موضوعات مشخص شده در اتاق فکر در سایت اداره کل تعاون

3) بررسی پروپوزال های واصله  در اتاق فکر تعاون   

4) ارسال پروپوزال منتخب به وزارت تعاون و کسب مجوز انجام طرح

5) انعقاد قرار داد با مجری در صورت موافقت وزارتخانه با انجام طرح

6) ارسال دو فصل اول طرح تحقیقاتی توسط مجری و بررسی فصلهای نظری طرح توسط داور منتخب اتاق فکر

7) ارائه طرح انجام شده در زمانبندی مشخص شده در پروپوزال

8) تسویه حساب نهایی با مجری طرح   

 ج) نگارش مقالات و مونوگرافی های مرتبط با بخش تعاون   

علاقمندان به نگارش مقالات و مونو گرافی ها لازم است ابتدا موضوع مقاله را به اداره کل تعاون اعلام و پس از تایید  و انعقاد قرار داد  مقاله خود را در این زمینه ارسال دارند . مقالات پس از داوری  جهت درج در انتشارات وزارت

تعاون به دفتر تحقیقات وزارت تعاون  ارسال می گردد.

  ◄ واحد ترویج 

 نشر و اشاعه فرهنگ تعاون، انتقال دانش و مهارت‌های کاربردی به اعضای گروه‌های هدف به منظور افزایش کارایی تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال با استفاده از ابزارهایی چون برگزاری گردهمایی، همایش، ایجاد واحدهای مشاوره تخصصی، بازدید از تعاونی‌ها، نشریات، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و سایر رسانه‌ ها را میتوان از اهم وظایف در نظر گرفته شده برای این واحد دانست .واحد ترویج به عنوان نظام آموزشی غیر رسمی با نقشی گسترش یافته در حیطه های مختلف ،اهدافی چون معرفی و انتقال آخرین یافته های علم و فناوری به نیروی انسانی و توانمند نمودن ایشان از طریق ساماندهی کار جمعی است و نتایجی همچون ایجاد انگیزه و ارائه راههای جدید به منظور افزایش توان فکری و مهارت افراد جامعه خارج از مرزهای ساختار آموزشی به بار خواهد آورد و لذا مکمل نظام آموزشی به شمار می آید .

اهداف  

1-     ترویج فرهنگ تعاون در بین مخاطبان

2-     اطلاع رسانی و آموزش برای ارتقا نگرش ،سطح آگاهی و تغییر رفتار مخاطبان

3-     ایجاد و تقویت علاقه ،انگیزه و باورهای مخاطبان برای پیوستن به نهضت تعاونی

  اهم فعالیتهای واحد ترویج  

1-     برگزاری جلسات ،گردهمایی ها ، همایش ها  و سمینار های ترویجی 

2-     تهیه مونوگرافی از تعاونی های مطرح و نمونه 

3-     تولید و انتشار لوح فشرده ترویجی

4-     چاپ و نشر مطالب ترویجی در رسانه ها 

5-     تهیه و توزیع بروشور پوستر و تراکت و جزوات ترویجی 

6-     برگزاری جشنواره ها و مسابقات ترویجی

7-     تجهیز کتابخانه ها ی ادارات تعاون 

8-     برگزاری بازدید های ترویجی از تعاونی های الگو و موفق 

9-     تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی 

10- برگزاری و حضور در نمایشگاههای مرتبط

 

 

رئیس اتاق تعاون استان البرز : محمد علی مختاری

 

مختاری

 

مشخصات اتاق تعاون

اتاق تعاون

 

مراکز وابسته به اتاق تعاون :

1- مرکز داوری و حل اختلاف حوزه تعاون در اتاق تعاون

 

2- دفتر فنی ومهندسی اتاق تعاون

 معرفی خدمات دفتر فنی ومهندسی اتاق تعاون استان البرز جهت ارائه خدمت به تعاونی های مسکن
 چارت سازمانی اتاق تعاون