اداره فرهنگی ورزشی(تقویم رویدادهای ورزشی کارگران)

تقویم ورزشی کارگران استان البرز در سال 1394


الف) مسابقات قهرمانی استان البرز - آقایان

ردیف

زمان برگزاری

شرح فعالیت

مکان برگزاری

1

دهه اول خرداد

مسابقات جودو

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

2

دهه اول خرداد

مسابقات دوچرخه سواری

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

3

دهه اول خرداد

مسابقات والیبال ساحلی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

4

دهه سوم خرداد

مسابقات تنیس روی میز

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

5

دهه سوم خرداد

مسابقات کاراته

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

6

دهه سوم خرداد

مسابقات دو و میدانی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

7

دهه اول تیر

مسابقات تکواندو

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

8

دهه اول تیر

مسابقات وزنه برداری

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

9

دهه دوم تیر

مسابقات شنا

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

10

دهه اول شهریور

مسابقات والیبال

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

11

دهه دوم شهریور

مسابقات کشتی آزاد

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

12

دهه سوم شهریور

مسابقات کشتی فرنگی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

13

دهه اول شهریور

مسابقات فوتبال

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

14

دهه دوم آذر

مسابقات دو صحرانوردی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

15

دهه اول آذر

اجرای برنامه کوهنوردی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

16

دهه اول آبان

مسابقات فوتسال

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

17

دهه دوم آذر

مسابقات کاتا جودو

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

18

نیمه دوم مهر

مسابقات سنگنوردی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

19

دهه اول آبان

مسابقات تکواندو و هان مادانگ

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

20

دهه اول بهمن

مسابقات شطرنج

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

21

دهه دوم بهمن

مسابقات آمادگی جسمانی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

 

 

ب) مسابقات قهرمانی استان البرز - بانوان

ردیف

زمان برگزاری

شرح فعالیت

مکان برگزاری

1

دهه دوم خرداد

مسابقات تنیس روی میز

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

2

دهه سوم تیر

مسابقات کاراته

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

3

دهه اول شهریور

مسابقات دو و میدانی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

4

دهه اول  شهریور

مسابقات والیبال

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

5

دهه اول  مهر

اجرای برنامه کوهنوردی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

6

دهه دوم آذر

مسابقات شنا

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

7

دهه اول دی

مسابقات بدمینتون

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

8

دهه اول مرداد

مسابقات آمادگی جسمانی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

9

دهه دوم مرداد

مسابقات دو صحرانوردی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

10

دهه اول شهریور

مسابقات تکواندو و هان مادانگ

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

11

دهه اول بهمن

مسابقات شطرنج

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

 

 

پ) مسابقات به مناسبت های مختلف و فعالیت های همگانی -آقایان و  بانوان

ردیف

زمان برگزاری

شرح فعالیت

مکان برگزاری

1

دهه سوم مرداد

اجرای برنامه کوهنوردی (آقایان)

استان البرز

2

دهه اول شهریور

اجرای برنامه کوهنوردی (آقایان )

استان البرز

3

دهه دوم  مهر

اجرای برنامه کوهنوردی (بانوان)

استان البرز

4

دهه اول  آذر

اجرای برنامه کوهنوردی (بانوان)

استان البرز

5

دهه دوم بهمن

کویر نوردی بانوان

استان البرز

6

دهه اول تیر

همایش استانی دوچرخه سواری

استان البرز

7

دهه سوم مهر

همایش سراسری ورزش های بومی محلی به مناسبت هفته تربیت بدنی

استان البرز

8

دهه دوم بهمن

همایش سراسری پیاده روی استانها به مناسبت دهه فجر

استان البرز

9

دهه سوم شهریور

مسابقات طناب کشی (آقایان)

استان البرز

10

دهه سوم آبان

دارت

استان البرز

 

 

ج) مسابقات ویژه خانواده کارگران(فرزندان و همسران)

ردیف

زمان برگزاری

شرح فعالیت

مکان برگزاری

1

دهه  اول اردیبهشت

اجرای برنامه پیاده روی خانوادگی کارگران یطور همزمان در سراسر کشور به مناسبت هفته کارگر

کرج

2

دهه اول خرداد

جشنواره بادبادکها

کرج

3

دهه دوم تیر

مسابقات جودو فرزندان

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

4

دهه سوم مرداد

مسابقات تنیس روی میز فرزندان

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

5

شهریور ماه

مسابقات کشتی

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

6

شهریور ماه

مسابقات اسکیت

کرج

7

شهریور ماه

مسابقات تکواندو (دختران و پسران)

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره)

8

دهه سوم بهمن

همایش سراسری پیاده روی استانی به مناسبت دهه فجر

کرج

 

 

چ) فعالیت های فرهنگی

ردیف

زمان برگزاری

شرح فعالیت

مکان برگزاری

1

دهه  اول اردیبهشت

جشنواره ورزشی به مناسبت هفته کارگر

استانی

2

 

خرداد

بزرگداشت سالروز آزادی خرمشهر

استانی

3

خرداد

شرکت در مراسم سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره)

استانی

4

در طول سال

برپایی مراسم تجلیل از ورزشکاران کارگر، خانواده شهدا و ایثارگران

استانی

5

در طول سال

تجلیل از پیشکسوتان ورزش کارگری

استانی

6

بهمن

شرکت در مراسم  های دهه مبارک فجر

استانی

7

بهمن و اسفند

اعزام ورزشکاران و کارکنان هیاتها و فدراسیون به راهیان نور

استانی

8

در طول سال

انتشار بولتن و مقالات فرهنگی

استانی

 

 

مسابقات کارگران استان البرز و کارمندان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی البرز و ادارات شهرستانهای توابع " به مناسبت دهه مبارک فجر"

ردیف

رشته ورزشی

ارگان

جنسیت

تاریخ برگزاری

1

طناب کشی

کارگران استان البرز

آقایان

12/11/94

2

طناب کشی

کارگران استان البرز

بانوان

14/11/94

3

آمادگی جسمانی

کارگران استان البرز

آقایان

12/11/94

4

آمادگی جسمانی

کارگران استان البرز

بانوان

14/11/94

5

دارت

کارگران استان البرز

آقایان

12/11/94

6

دارت

کارگران استان البرز

بانوان

14/11/94

7

آمادگی جسمانی

کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابع شهرستان

آقایان

12/11/94

8

آمادگی جسمانی

کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابع شهرستان

بانوان

14/11/94

9

طناب کشی

کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابع شهرستان

آقایان

12/11/94

10

طناب کشی

کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابع شهرستان

بانوان

14/11/94

11

دارت

کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابع شهرستان

آقایان

12/11/94

12

دارت

کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابع شهرستان

بانوان

14/11/94

13

شنا

کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابع شهرستان

آقایان

19/11/94

14

شنا

کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابع شهرستان

بانوان

21/11/94