تقدیم دادخواست( دادخواست بدوی)

در صورتیکه بین کارگر و کارفرما و کارآموز در اجرای مقررات مندرج در قانون کار اختلافی به وجود آید که از طریق مذاکرات حضوری و میانجیگری تشکلات کارگری حل و فصل نگردد کارگر میتواند جهت تنظیم دادخواست و طرح شکایت به واحد دادخواست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محدوده  محل خدمت خود مراجعه و فرم دادخواست بدوی را با به همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی تکمیل نماید.

محدوده محل خدمت در استان البرز بدین شرح خواهد بود:

اداره کار شمال کرج: ضلع شرقی بلوار باغستان تا ابتدای مرز جغرافیایی استان البرز و ضلع شمالی اتوبان تهران کرج از ابتدای گرمدره تا پل حصارک

اداره کار غرب کرج: ضلع غربی بلوار باغستان و ضلع غربی جاده قزل حصار تا مرز جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ

اداره کار جنوب کرج: ضلع جنوبی اتوبان تهران کرج از پل فردیس تا پل حصارک و همچنین ضلع غربی جاده ملارد از پل فردیس تا راه آهن و ضلع شرقی جاده قزلحصار از پل حصارک به سمت جنوب تا مرز جغرافیایی شهرستانهای ساوجبلاغ و اشتهارد، همچنین مرز جغرافیایی شهرستان فردیس و بخشی از شهرستان ملارد

اداره کار فردیس: کلا محدوده  جغرافیایی شهرستان فردیس

اداره کار ساوجبلاغ: محدوده جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ

اداره کار نظر آباد: محدوده جغرافیایی شهرستان نظر آباد

اداره کار اشتهارد: محدوده جغرافیایی شهرستان اشتهارد)

دادخواست بدوی دریافت فرم مربوطه به دادخواست بدوی(دادخواست اولیه)


جهت تکمیل فرم دادخواست موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

در قسمت خواهان شاکی باید نام و نام خانوادگی،نام پدر، سال تولد، شماره کد ملی، میزان سابقه کار در کارگاه، تاریخ قطع رابطه یا اخراج و محل سکونت خود را نوشته و در صورت داشتن نماینده و یا وکیل مشخصات وی را در قسمت نماینده خواهان تکمیل نماید.

شاکی میبایست نام و نام خانوادگی و محل اقامت کارفرمای خود که شامل نشانی دقیق و پستی کارگاه میباشد را در قسمت خوانده درج نماید.توجه گردد که در صورتیکه خوانده یا کارفرما شخص حقیقی بوده نام و نام خانوادگی کارفرما و در صورت حقوقی بودن ان نام شرکت ضروری میباشد.

( تعریف شخص حقوقی و حقیقی: در صورتیکه نام کارگاه توسط مراجع ذیصلاح قانونی مانند اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد کارفرما شخصیت حقوقی میباشد.و در غیر اینصورت کارفرما شخص حقیقی خواهد بود.)

در قسمت موارد خواسته به تفکیک، شاکی میبایست تمامی موارد خواسته خود را به صورت جداگانه نوشته و در قسمت شرح خواسته ان را توضیح دهد.

در انتها، برگ دادخواست میبایست به امضا  و اثر انگشت شاکی برسد و فرم مربوطه به همراه تصویر کارت ملی به واحد دادخواست تحویل داده شده تا وقت رسیدگی به ایشان ابلاغ گردد.