فهرست کلیه خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز

لیست کلیه خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

 

ردیف

فعالیت

1

کمک به استقرار مدیریت بهره وری در شرکت های تعاونی توزیعی

2

کمک به عارضه یابی و استانداردسازی مدیریت و بازرسی در تعاونی های توزیعی

3

کمک به اخذ استانداردها در تعاونی های توزیعی

4

عارضه یابی و استاندارد سازی مدیریت و بازرسی در تعاونی های خدماتی

5

کمک به اخذ استانداردها در تعاونی های خدماتی

6

کمک به ساماندهی تعاونی های اعتبار گروه شغلی

7

راهبری صادرات تعاونی ها و اتحادیه ها

8

کمک به برپایی یا مشارکت تعاونی ها در نمایشگاه های داخلی و خارجی (استان)

9

کمک به اجرای گردهمایی تخصصی تعاونی های توزیعی

10

تشکیل تعاونی های متعارف تولیدی

11

جذب عضو در تعاونی های تولیدی

12

ایجاد فرصت شغلی در تعاونی های تولیدی

13

تشکیل تعاونی های دانش بنیان

14

حمایت از تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی

15

تشکیل تعاونی های متعارف توزیعی

16

ایجاد فرصت های شغلی جدید در تعاونی های توزیعی

17

جذب عضو در تعاونی های توزیعی

18

ایجاد واحد تعاون و کارآفرینی

19

تشکیل تعاونی های خدماتی

20

ایجاد فرصت های شغلی جدید در تعاونی های خدماتی و نوع جدید

21

جذب عضو در تعاونی های خدماتی و نوع جدید

22

تشکیل تعاونی های تامین نیاز تولیدکنندگان

23

رشد اعضای تعاونی های تامین نیاز تولیدکنندگان و اتحادیه های تعاونی های تولیدی

24

تهیه طرح خوشه های کسب و کار، مجتمع ها و شهرک های تعاونی

25

شناسایی طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری مشاوره توانمند سازی در حوزه تعاون

26

مشاوره, توانمندسازی، ساماندهی و ایجاد بستر اشتغال برای کارجویان بخش تعاونی

27

نظارت بر مجامع تعاونی های تولیدی

28

نظارت عمومی بر تعاونی های تولیدی

29

بررسی صورت های مالی تعاونی های تولیدی

30

بازدید مالی از تعاونی های تولیدی

31

نظارت بر نحوه پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجرای تولیدی

32

مدیریت و پایش سامانه های نظارتی و عملیاتی حوزه تعاون

33

نظارت بر تعاونی های توزیعی

34

بازرسی و نظارت مالی بر تعاونی های توزیعی

35

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی های توزیعی

36

حسابرسی تعاونی های توزیعی

37

نظارت بر تعاونی های توزیعی توسط اتحادیه های توزیعی

38

نظارت بر مجامع تعاونی های خدماتی

39

بررسی صورت های مالی تعاونی های خدماتی

40

بازدید مالی از تعاونی های خدماتی

41

انجام بازدید نظارتی از تعاونی های خدماتی و نوع جدید

42

کمک به برگزاری مجامع عمومی تعاونی های سهام عدالت

43

انجام حسابرسی تعاونی های خدماتی و نوع جدید

44

کمک به ارتقا و ایجاد برندهای تعاونی (استان)

45

تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی

46

تشکیل تعاونی های سهامی عام

47

تشکیل تعاونی های فراگیر ملی

48

تشکیل تعاونی های دهیاری

49

کمک به نوسازی ناوگان فرسوده تعاونی های حمل و نقل (با تسهیلات به مبلغ 200 میلیارد ریال)

50

تهیه مونوگرافی از تعاونی های نمونه خدماتی و نوع جدید

51

تولید محصولات ترویجی (کتاب، لوح فشرده و ...) در حوزه تعاون

52

کمک به برگزاری دوره های آموزشی به مدیران و بازرسین تعاونی ها در حوزه تعاونی های خدماتی

53

برگزاری دوره‌های آموزشی گرایشی تعاونی‌ها

54

برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقای مهارت های تعاونی

55

برگزاری دوره‌های آموزشی قانون و مقررات تعاون

56

حمایت از پایان نامه (ارشد / دکتری) در حوزه تعاون

57

برگزاری اتاق فکر در حوزه تعاون

58

انجام پژوهش های استانی در حوزه تعاون

59

راهبری برگزاری دوره های آموزشی با سرفصل های مرتبط برای تقویت تشکل ها

60

تاسیس شوراهای اسلامی کار

61

تاسیس انجمن های صنفی کارگری و کانون های آنها

62

تاسیس نمایندگان کارگران و مجامع آنها

63

تاسیس انجمن های صنفی کارفرمایی وکانون های آنها

64

تجدید انتخابات تشکل های کارگری و کار فرمایی

65

برگزاری و مشارکت در امور نمایشگاهی، مستند سازی جلسات و ضبط برنامه های خبری

66

پاسخ به نیاز مخاطبان از طریق تلفن گویا

67

تولید خبر، گزارشات و تهیه جوابیه

68

تهیه بولتن و تولید گزیده اخبار روزانه

69

اقدامات ترویجی در خصوص تکمیل سامانه پیمایش مزد

70

نظارت ،بررسی و تایید طرح های طبقه بندی مشاغل و گزارش اجرایی

71

بررسی و تایید آیین نامه انضباط کار و پیمان های دست جمعی کار

72

آموزش به نمایندگان کارگر وکارفرما و دولت

73

مقرری بگیران بیمه بیکاری

74

بررسی پرونده ها در کمیته های تشخیص بیمه بیکاری موضوع تفاهم نامه شماره 118739 مورخ 84/12/1 با تامین اجتماعی

75

برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران بیکار شده

76

قطع مقرری بیمه بیکاری از طریق عدم قبول شغل پیشنهادی ،عدم حضور در کلاس ، عدم حضورو غیاب و شناسائی اشتغال پنهان

77

معرفی مقرری بگیران به سازمان آموزشی فنی و حرفه ای

78

اشتغال مجدد مقرری بگیران آموزش دیده فنی و حرفه ای

79

اشتغال مجدد مقرری بگیران از طریق معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات کارفرمایی ، واحدهای کار، خود اشتغالی ، تبصره 1 ماده 6 و...

80

کمک به واحدهای مشکل دار جهت حفظ اشتغال

81

حمایت از کارگران واحدهای مشکل دار

82

برگزاری کمیته استانی جهت حمایت از واحدهای مشکل دار

83

نظارت بر حسن اجرای قانون کار از طریق انجام بازرسی ها

84

بازرسی ویژه در راستای مواد 3 و 6 آئین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

85

تدوین اساسنامه و تاسیس انجمن های تحقیق و توسعه در استان ها در حوزه امور اجتماعی

86

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت ساماندهی انجمن های تحقیق و توسعه در استان ها در حوزه امور اجتماعی

87

بررسی پرونده های کارگران، گروه های کار، واحدها و تلاش گران نمونه و انتخاب نفرات برتر استانی (تشکیل کمیته ارزیابی و داوری )

88

ساماندهی رابطین فرهنگی در تعاونی ها و کارگاه های بالای 50 نفر

89

ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی استعداد های درخشان مذهبی، فرهنگی و هنری و مصنفین و مولفین جامعه هدف

90

پیگیری و اجرای ماده 155 قانون کار در خصوص سواد آموزی کارگران

91

تشکیل جلسات شورای فرهنگی و تدوین برنامه های فرهنگی مناسب برای جامعه هدف

92

برگزاری نمایشگاه های کتاب و کالاهای فرهنگی برای کارگران و اعضای تعاونی ها با تسهیلات ویژه

93

تشکیل خانه های فرهنگ کار به صورت پایلوت در یک کارخانه

94

توزیع کتاب

95

آموزش های قرآنی

96

اعزام تیم های منتخب کارگری استان به مسابقات قهرمانی کشوری

97

اعزام خانواده های جامعه کارگران از استراحت گاه و زایرسراهای کارگری

98

برگزاری کلاس های آموزشی داوری و مربیگری در رشته های ورزشی ویژه جامعه کارگری (آقایان)

99

برگزاری کلاس های آموزشی داوری و مربیگری در رشته های ورزشی ویژه جامعه کارگری (بانوان)

100

برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی آشنایی با سهام و بورس برای کارگران

101

برگزاری جلسات توجیهی سهام ترجیحی با حضور نماینده کارگران و مدیران به هنگام واگذاری در استان

102

برگزاری نشست های هم اندیشی مدیران واحدهای اقتصادی بیش از 200 نفر برای ساماندهی و راهبری خدمات رفاهی کارگران

103

بررسی درخواست های متقاضیان اخذ تایید صلاحیت مسوولین ایمنی

104

بررسی درخواست های متقاضیان اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

105

بررسی درخواست های متقاضیان اخذ تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

106

ارایه گزارش تحلیلی از آسیب های اجتماعی در استان

107

ارایه گزارش تعامل با سازمان ها و شوراهای مرتبط (ستاد مواد مخدر، کارگروه فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی و توسعه استان)

108

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی با تاکید بر آسیب های شایع استان

109

ارایه گزارش اقدامات در خصوص آسیب های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی استان

110

برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی مرتبط با ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران، کارفرمایان

111

بررسی حفاظت فنی تجهیزات ، دستگاه ها و وسایل حفاظت فردی/ پایش عوامل زیان آور

112

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار با مشارکت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

113

برگزاری دوره های آموزشی با موضوع استانداردسازی فصل هشتم برای مسوولین رفاهی و مدیران منابع انسانی واحدها

114

برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی جهت بهداشت یاران کار

115

برگزاری دوره های آموزشی با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی (اعتیاد، مهارت زندگی، ایدز و...)

116

برگزاری دوره های آموزشی با موضوع مهارت های زندگی ویژه زنان کارگر

117

برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات برای کارگران روستاها و شهرهای کوچک

118

تاسیس و راه اندازی خانه بهداشت کارگری با مشارکت شورای هماهنگی استان ها (کارگاه های 50 تا 500 نفره)

119

صدور پروانه کار

120

تمدید پروانه کار

121

تجدید پروانه کار

122

ابطال پروانه کار

123

نیروی کارجایگزین شده به جای اتباع خارجی

124

بازرسی و تهیه گزارش از اشتغال اتباع خارجی

125

شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز

126

تهیه نشریه آمارنامه استانی

127

حمایت و نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی ایجاد شده

128

حمایت و نظارت بر عملکرد کانون کارآفرینی استان

129

صدور مجوز مشاغل خانگی

130

حمایت مالی از متقاضیان مشاغل خانگی