اداره تعاون کارشهرستان ساوجبلاغ

اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ در سال 1372 به ریاست آقای مصباح و با 9 پرسنل آغاز بکار نموده که در ابتدا شهرستانهای نظرآباد و طالقان در حوزه فعالیت این اداره قرار داشتند و در حال حاضر با تفکیک شهرستانهای مذکور این اداره حوزه جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ را که در حدود 1000 واحد تولیدی و صنعتی و بیش از 38000 کارگر را دارا می باشد ، پوشش می دهد.

 بازرسی کار
1- بازرسی ادواری
2-اجرای ماده 87 قانون کار
3-بررسی حوادث ناشی از کار
4-نظارت بر نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
5-پیگیری اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه
6- مشاغل سخت و زیان آور
7-صدور ابلاغیه رفع نواقص
8-نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار
روابط کار
 1- مشاوره و راهنمایی مراجعه کنندگان در خصوص قوانین کار
2- برگزاری جلسات رسیدگی(هیات تشخیص و حل اختلاف) به شکایات
3- نظارت و بررسی آئین نامه انضباط کار
4- بررسی قراردادهای کار
5- برگزاری شورای سازش

تعاون :

  1-  انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و ترویج در راستای توسعه بخش تعاونی

  2-راهنمایی متقاضیان تشکیل تعاونی و انجام تشریفات تأسیس تعاون

  3- حمایت ".هدایت و نظارت بر شرکتهای تعاونی

  4- ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی

  5-  ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اداری ومالی به مدیران و اعضای تعاونیها

  6-کمک به راه اندازی شرکتهای تعاونی از طریق اعطای تسهیلات بانکی

  7- برقراری ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی به منظور تسهیل امور مربوط به شرکتهای تعاونی

  8-  ایجاد زمینه های همکاری با سایر دستگاههای دولتی در جهت توسعه کمی و کیفی بخش تعاون

  9 -   ارائه راهنمایی لازم در خصوص تشکیل تعاونی و طرح های پیشنهادی

  10- دریافت فرمهای اولیه تشکیل تعاونی از متقاضیان

  11- معرفی متقاضیان جهت اخذ مجوزهای مربوطه

  12 -برگزاری جلسات کمیسیون تشکیل تعاونیها

  13- صدور موافقت نامه تشکیل تعاونیها

  14- ارائه فرمهای لازم به منظور تشکیل تعاونی و راهنمایی نماینده هیئت مؤسس جهت برگزاری اولین مجمع عمومی

  15-  صدور تأییدیه ثبت شرکتهای تعاونی

بیمه بیکاری
1-راهنمایی و مشاوره متقاضیان دریافت بیمه بیکاری
2-اعمال حکمهای تامین اجتماعی در خصوص قوانین بیمه بیکاری
3- معرفی مقرری بگیران به سازمانهای فنی و حرفه ای جهت کسب مهارت
4-معرفی مقرری بگیران به نهضت سوادآموزی
اشتغال
 1- بازرسی و نظارت بر فعالیتهای کاریابی های غیر دولتی
مالی –اداری
1- پیگیری بن کارگری- مسکن کارگری- سهام عدالت زنان سرپرست خانوار و کارگران فصلی
2- تهیه اسناد هزینه ها
3- ذیحسابی اداره
4- پیگیری انتخاب کارگران ، کارفرمایان و کارگاههای نمونه
5- بازرسی بنگاههای اقتصادی زودبازده
دبیرخانه
1- ثبت نامه های وارده و صادر در سیستم برید
2- تشکیل پرونده های شکایتی
3- بایگانی پرونده های شکایتی و نامه های متفرقه
4- ابلاغ دعوتنامه ها ، دادنامه ها و ...

رئیس اداره : آقای وحید علیپور

2 نفر بازرس – 3 نفر کارشناس روابط – 3 نفر کارمند بیمه بیکاری-2 نفر کارمند دبیرخانه -1 نفر مسئول امور فرهنگی – 2 نفر کارمند مالی و اداری. 1 نفر مسئول دفتر -2 نفر تایپ و رایانه – 2 نفر مامور ابلاغ (راننده)- 1 نفر خدماتی

 

آدرس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی ساوجبلاغ:هشتگرد-میدان صنعت-سایت اداری -خیابان شهید صدوقی.

شماره تلفن اداره :44236555-44226499