اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ در سال 1372 به ریاست آقای مصباح و با 9 پرسنل آغاز بکار نموده که در ابتدا شهرستانهای نظرآباد و طالقان در حوزه فعالیت این اداره قرار داشتند و در حال حاضر با تفکیک شهرستانهای مذکور این اداره حوزه جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ را که در حدود 1000 واحد تولیدی و صنعتی و بیش از 38000 کارگر را دارا می باشد ، پوشش می دهد.

 بازرسی کار
1- بازرسی ادواری
2-اجرای ماده 87 قانون کار
3-بررسی حوادث ناشی از کار
4-نظارت بر نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
5-پیگیری اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه
6- مشاغل سخت و زیان آور
7-صدور ابلاغیه رفع نواقص
8-نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار
روابط کار
 1- مشاوره و راهنمایی مراجعه کنندگان در خصوص قوانین کار
2- برگزاری جلسات رسیدگی(هیات تشخیص و حل اختلاف) به شکایات
3- نظارت و بررسی آئین نامه انضباط کار
4- بررسی قراردادهای کار
5- برگزاری شورای سازش
بیمه بیکاری
1-راهنمایی و مشاوره متقاضیان دریافت بیمه بیکاری
2-اعمال حکمهای تامین اجتماعی در خصوص قوانین بیمه بیکاری
3- معرفی مقرری بگیران به سازمانهای فنی و حرفه ای جهت کسب مهارت
4-معرفی مقرری بگیران به نهضت سوادآموزی
اشتغال
 1- بازرسی و نظارت بر فعالیتهای کاریابی های غیر دولتی
مالی –اداری
1- پیگیری بن کارگری- مسکن کارگری- سهام عدالت زنان سرپرست خانوار و کارگران فصلی
2- تهیه اسناد هزینه ها
3- ذیحسابی اداره
4- پیگیری انتخاب کارگران ، کارفرمایان و کارگاههای نمونه
5- بازرسی بنگاههای اقتصادی زودبازده
دبیرخانه
1- ثبت نامه های وارده و صادر در سیستم برید
2- تشکیل پرونده های شکایتی
3- بایگانی پرونده های شکایتی و نامه های متفرقه
4- ابلاغ دعوتنامه ها ، دادنامه ها و ...

در حال حاضر این اداره  با 19 پرسنل به تفکیک ذیل فعال می باشد:

رئیس اداره : آقای وحید علیپور

2 نفر بازرس – 3 نفر کارشناس روابط – 3 نفر کارمند بیمه بیکاری-2 نفر کارمند دبیرخانه -1 نفر مسئول امور فرهنگی – 2 نفر کارمند مالی و اداری. 1 نفر مسئول دفتر -2 نفر تایپ و رایانه – 2 نفر مامور ابلاغ (راننده)- 1 نفر خدماتی

تعداد هیئتهای تشخیص و حل اختلاف 3 هیئت تشخیص و 1 هیئت حل اختلاف