اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردیس

 

روابط کار :

 1- مشاوره و راهنمایی مراجعه کنندگان در خصوص قوانین کار

2- برگزاری جلسات رسیدگی(هیات تشخیص و حل اختلاف) به شکایات

3- نظارت و بررسی آئین نامه انضباط کار

4- بررسی قراردادهای کار

5- برگزاری شورای سازش


بازرسی کار :

1- بازرسی ادواری

2-اجرای ماده 87 قانون کار

3-بررسی حوادث ناشی از کار

4-نظارت بر نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

5-پیگیری اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه

6- مشاغل سخت و زیان آور

7-صدور ابلاغیه رفع نواقص

8-نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار


حوزه تعاون :

  1-  انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و ترویج در راستای توسعه بخش تعاونی

  2-راهنمایی متقاضیان تشکیل تعاونی و انجام تشریفات تأسیس تعاون

  3- حمایت ".هدایت و نظارت بر شرکتهای تعاونی

  4- ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی

  5-  ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اداری ومالی به مدیران و اعضای تعاونیها

  6-کمک به راه اندازی شرکتهای تعاونی از طریق اعطای تسهیلات بانکی

  7- برقراری ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی به منظور تسهیل امور مربوط به شرکتهای تعاونی

  8-  ایجاد زمینه های همکاری با سایر دستگاههای دولتی در جهت توسعه کمی و کیفی بخش تعاون

  9 -   ارائه راهنمایی لازم در خصوص تشکیل تعاونی و طرح های پیشنهادی

  10- دریافت فرمهای اولیه تشکیل تعاونی از متقاضیان

  11- معرفی متقاضیان جهت اخذ مجوزهای مربوطه

  12 -برگزاری جلسات کمیسیون تشکیل تعاونیها

  13- صدور موافقت نامه تشکیل تعاونیها

  14- ارائه فرمهای لازم به منظور تشکیل تعاونی و راهنمایی نماینده هیئت مؤسس جهت برگزاری اولین مجمع عمومی

  15-  صدور تأییدیه ثبت شرکتهای تعاونی


آدرس : فردیس ،سه راه حافظیه ،نرسیده به فلکه اول ،خیابان چهارم،جنب آموزشگاه بهاران،اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی فردیس


شماره تماس و فاکس ریاست و اداره شهرستان :36678447


ریاست اداره: جناب آقای بهنام بهداروند