اداره تعاون کار شهرستان اشتهارد

اداره کار اشتهارد در شهریور ماه 1380 به عنوان دفتر نمایندگی با یک نفر نیروی رسمی و دو نفر قراردادی تأسیس شد و در نیمة دوم سال 1382 هیأت تشخیص تشکیل و اقدام به رسیدگی اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما نموده است و در سال 1383 از دفتر نمایندگی به اداره ارتقاء یافته است و هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار در سال 1385با مشارکت صاحبان صنایع تشکیل ، هیئت حل اختلاف با حضور شرکاء اجتماعی ، نمایندگان دولت ، صاحبان صنف و کارگران به طور مستمر و در هفته 2 روز تشکیل جلسه داشته و در جهت حل اختلاف اقدام و مبادرت به صدور رأی نموده است و نظر به اینکه منطقه صنعتی اشتهارد حدود 850 واحد فعال و بیش از 20 هزار نفر کارگر در شهرک صنعتی اشتهارد و ناحیه صنعتی کوثر اشتغال دارند .

 بازرسی کار
1- بازرسی ادواری
2-اجرای ماده 87 قانون کار
3-بررسی حوادث ناشی از کار
4-نظارت بر نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
5-پیگیری اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه
6- مشاغل سخت و زیان آور
7-صدور ابلاغیه رفع نواقص
8-نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار
روابط کار
 1- مشاوره و راهنمایی مراجعه کنندگان در خصوص قوانین کار
2- برگزاری جلسات رسیدگی(هیات تشخیص و حل اختلاف) به شکایات
3- نظارت و بررسی آئین نامه انضباط کار
4- بررسی قراردادهای کار
5- برگزاری شورای سازش

تعاون :

  1-  انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و ترویج در راستای توسعه بخش تعاونی

  2-راهنمایی متقاضیان تشکیل تعاونی و انجام تشریفات تأسیس تعاون

  3- حمایت ".هدایت و نظارت بر شرکتهای تعاونی

  4- ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی

  5-  ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اداری ومالی به مدیران و اعضای تعاونیها

  6-کمک به راه اندازی شرکتهای تعاونی از طریق اعطای تسهیلات بانکی

  7- برقراری ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی به منظور تسهیل امور مربوط به شرکتهای تعاونی

  8-  ایجاد زمینه های همکاری با سایر دستگاههای دولتی در جهت توسعه کمی و کیفی بخش تعاون

  9 -   ارائه راهنمایی لازم در خصوص تشکیل تعاونی و طرح های پیشنهادی

  10- دریافت فرمهای اولیه تشکیل تعاونی از متقاضیان

  11- معرفی متقاضیان جهت اخذ مجوزهای مربوطه

  12 -برگزاری جلسات کمیسیون تشکیل تعاونیها

  13- صدور موافقت نامه تشکیل تعاونیها

  14- ارائه فرمهای لازم به منظور تشکیل تعاونی و راهنمایی نماینده هیئت مؤسس جهت برگزاری اولین مجمع عمومی

  15-  صدور تأییدیه ثبت شرکتهای تعاونی

بیمه بیکاری
1-راهنمایی و مشاوره متقاضیان دریافت بیمه بیکاری
2-اعمال حکمهای تامین اجتماعی در خصوص قوانین بیمه بیکاری
3- معرفی مقرری بگیران به سازمانهای فنی و حرفه ای جهت کسب مهارت
4-معرفی مقرری بگیران به نهضت سوادآموزی
اشتغال
 1- بازرسی و نظارت بر فعالیتهای کاریابی های غیر دولتی
مالی –اداری
1- پیگیری بن کارگری- مسکن کارگری- سهام عدالت زنان سرپرست خانوار و کارگران فصلی
2- تهیه اسناد هزینه ها
3- ذیحسابی اداره
4- پیگیری انتخاب کارگران ، کارفرمایان و کارگاههای نمونه
5- بازرسی بنگاههای اقتصادی زودبازده
دبیرخانه
1- ثبت نامه های وارده و صادر در سیستم برید
2- تشکیل پرونده های شکایتی
3- بایگانی پرونده های شکایتی و نامه های متفرقه
4- ابلاغ دعوتنامه ها ، دادنامه ها و ...

1 ـسرپرست اداره :آقای سعید حسن پور
2 ـ کارشناس هیأت تشخیص  و حل اختلاف : یک نفر که علاوه بر رسیدگی روزانه 8 الی 10 پرونده و صدور آراء و ثبت در سیستم رایانه ای مشاوره تلفنی و حضوری و تنظیم لوایح دفاعی دادخواست واصله از دیوان عدالت اداری

3 ـ بازرس کار : یک نفر از سال 1389 در این اداره پس از طی دورة لازم شروع به کار نموده و تا کنون 460 واحد صنعتی شناسایی و در خصوص مسائل ایمنی و سایر مقررات مرتبط راهنمایی گردیده اند

4 ـ واحد بیمه بیکاری : یک نفر ، تعداد مقرری بگیران 350 نفر و 310 نفر نیز به سایر استانها انتقال یافته اند

5 ـ واحد دبیرخانه : یک نفر با مسئولیت ثبت ، تشکیل پرونده شکایتی ، ابلاغ دادنامه ، اجرای احکام

6 ـ واحد رایانه : ثبت پرونده های متشکله ، پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ، اشتغال ، تهیه آمار عملکرد ماهانه و ارسال آن به اداره کل و کمک به دبیرخانه و انجام امور فرهنگی .

7 ـ نیروی ابلاغ : یک نفر ، ابلاغ دعوتنامه ، مراجعه به اداره کل جهت پیگیری امور مرتبط با این اداره و دریافت اقلام مورد درخواست و کمک به واحد دبیرخانه

8 ـ نیروی خدمات : انجام امور خدماتی .
آدرس : اشتهارد –میدان شهید سلطانی-روبروی مصلی شهرستان اشتهارد

تلفن : 37729440-37725444-37725244-37726044 فاکس: 37726044

سرپرست اداره:آقای سعید حسن پور