اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال کرج

اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان کرج در سال 1392 بعنوان یکی از ادارات تابعه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز تشکیل گردید.

این اداره شهرستانی با هدف انجام کلیه امور  و فعالیتهای اجرایی حوزه تعاون،کار شهرستان تاسیس و در حوزه صف این اداره کل ،امور مرتبط با مشاوره روابط کار مراجعان،شکایات،بازرسی کار ، حوادث کار ، شورای سازش ، امور مشاغل سخت و زیان آور ،تعاونیها، روابط کار ، هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و سایر امور اجرایی  به این اداره شهرستانی در کرج انتقال یافت تا به صورت یک مجموعه مدون به مردم شریف شهرستان خدمت رسانی گردد.

روابط کار :

 1- مشاوره و راهنمایی مراجعه کنندگان در خصوص قوانین کار

2- برگزاری جلسات رسیدگی(هیات تشخیص و حل اختلاف) به شکایات

3- نظارت و بررسی آئین نامه انضباط کار

4- بررسی قراردادهای کار

5- برگزاری شورای سازش


بازرسی کار :

1- بازرسی ادواری

2-اجرای ماده 87 قانون کار

3-بررسی حوادث ناشی از کار

4-نظارت بر نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

5-پیگیری اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه

6- مشاغل سخت و زیان آور

7-صدور ابلاغیه رفع نواقص

8-نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار


حوزه تعاون :

  1-  انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و ترویج در راستای توسعه بخش تعاونی

  2-راهنمایی متقاضیان تشکیل تعاونی و انجام تشریفات تأسیس تعاون

  3- حمایت ".هدایت و نظارت بر شرکتهای تعاونی

  4- ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی

  5-  ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اداری ومالی به مدیران و اعضای تعاونیها

  6-کمک به راه اندازی شرکتهای تعاونی از طریق اعطای تسهیلات بانکی

  7- برقراری ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی به منظور تسهیل امور مربوط به شرکتهای تعاونی

  8-  ایجاد زمینه های همکاری با سایر دستگاههای دولتی در جهت توسعه کمی و کیفی بخش تعاون

  9 -   ارائه راهنمایی لازم در خصوص تشکیل تعاونی و طرح های پیشنهادی

  10- دریافت فرمهای اولیه تشکیل تعاونی از متقاضیان

  11- معرفی متقاضیان جهت اخذ مجوزهای مربوطه

  12 -برگزاری جلسات کمیسیون تشکیل تعاونیها

  13- صدور موافقت نامه تشکیل تعاونیها

  14- ارائه فرمهای لازم به منظور تشکیل تعاونی و راهنمایی نماینده هیئت مؤسس جهت برگزاری اولین مجمع عمومی

  15-  صدور تأییدیه ثبت شرکتهای تعاونی

در حال حاضر این اداره  با55  پرسنل به تفکیک ذیل فعال می باشد:

رئیس اداره : آقای نادر رستگار

13 نفر بازرس – 2 نفر کارشناس  مشاغل سخت و زیان آور – 10 کارشناس روابط کار -3 نفر کارمند بیمه بیکاری-3 نفر کارمند دبیرخانه -10  نفر کارمند و کارشناس حوزه تعاون – 2 نفربایگانی روابط کار -1 نفر مسئول دفتر -2 نفر تایپ و رایانه – 2 نفر مامور ابلاغ (راننده)- 2 نفر خدماتی - 5 نفر در حوزه امور دفتری و دفتر رئیس و 2 نفر راننده

تعداد هیئتهای تشخیص و حل اختلاف 7 هیئت تشخیص و  6 هیئت حل اختلاف

آدرس : کرج -میدان آزادگان-میدان طالقانی-بعد از دادگستری - جنب اداره تعزیرات حکومتی-اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان کرج

 

شماره تماس ریاست: 32556363(دفتر ریاست)

 

شماره تلفن  : 32505571-32556363-32520905


فاکس : 32505529


ریاست اداره: جناب آقای نادر رستگار