معرفی

اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان کرج در سال 1392 بعنوان یکی از ادارات تابعه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز تشکیل گردید.

این اداره شهرستانی با هدف انجام کلیه امور  و فعالیتهای اجرایی حوزه تعاون،کار شهرستان تاسیس و در حوزه صف این اداره کل ،امور مرتبط با مشاوره روابط کار مراجعان،شکایات،بازرسی کار ، حوادث کار ، شورای سازش ، امور مشاغل سخت و زیان آور ،تعاونیها، روابط کار ، هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و سایر امور اجرایی  به این اداره شهرستانی در کرج انتقال یافت تا به صورت یک مجموعه مدون به مردم شریف شهرستان خدمت رسانی گردد.

روابط کار :

 1- مشاوره و راهنمایی مراجعه کنندگان در خصوص قوانین کار

2- برگزاری جلسات رسیدگی(هیات تشخیص و حل اختلاف) به شکایات

3- نظارت و بررسی آئین نامه انضباط کار

4- بررسی قراردادهای کار

5- برگزاری شورای سازش


بازرسی کار :

1- بازرسی ادواری

2-اجرای ماده 87 قانون کار

3-بررسی حوادث ناشی از کار

4-نظارت بر نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

5-پیگیری اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه

6- مشاغل سخت و زیان آور

7-صدور ابلاغیه رفع نواقص

8-نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار


حوزه تعاون :

  1-  انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و ترویج در راستای توسعه بخش تعاونی

  2-راهنمایی متقاضیان تشکیل تعاونی و انجام تشریفات تأسیس تعاون

  3- حمایت ".هدایت و نظارت بر شرکتهای تعاونی

  4- ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی

  5-  ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اداری ومالی به مدیران و اعضای تعاونیها

  6-کمک به راه اندازی شرکتهای تعاونی از طریق اعطای تسهیلات بانکی

  7- برقراری ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی به منظور تسهیل امور مربوط به شرکتهای تعاونی

  8-  ایجاد زمینه های همکاری با سایر دستگاههای دولتی در جهت توسعه کمی و کیفی بخش تعاون

  9 -   ارائه راهنمایی لازم در خصوص تشکیل تعاونی و طرح های پیشنهادی

  10- دریافت فرمهای اولیه تشکیل تعاونی از متقاضیان

  11- معرفی متقاضیان جهت اخذ مجوزهای مربوطه

  12 -برگزاری جلسات کمیسیون تشکیل تعاونیها

  13- صدور موافقت نامه تشکیل تعاونیها

  14- ارائه فرمهای لازم به منظور تشکیل تعاونی و راهنمایی نماینده هیئت مؤسس جهت برگزاری اولین مجمع عمومی

  15-  صدور تأییدیه ثبت شرکتهای تعاونی

در حال حاضر این اداره  با55  پرسنل به تفکیک ذیل فعال می باشد:

رئیس اداره : آقای نادر رستگار

13 نفر بازرس – 2 نفر کارشناس  مشاغل سخت و زیان آور – 10 کارشناس روابط کار -3 نفر کارمند بیمه بیکاری-3 نفر کارمند دبیرخانه -10  نفر کارمند و کارشناس حوزه تعاون – 2 نفربایگانی روابط کار -1 نفر مسئول دفتر -2 نفر تایپ و رایانه – 2 نفر مامور ابلاغ (راننده)- 2 نفر خدماتی - 5 نفر در حوزه امور دفتری و دفتر رئیس و 2 نفر راننده

تعداد هیئتهای تشخیص و حل اختلاف 7 هیئت تشخیص و  6 هیئت حل اختلاف

آدرس : کرج -میدان آزادگان-میدان طالقانی-بعد از دادگستری - جنب اداره تعزیرات حکومتی-اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان کرج

 

شماره تماس ریاست: 32556363(دفتر ریاست)

 

شماره تلفن  : 32505571-32556363-32520905


فاکس : 32505529


ریاست اداره: جناب آقای نادر رستگار