موضوعات مرتبط

آخرین قیمتتغییر به روز قبلنوسانآخرین به روز رسانی
نمایش توضیحات

انس نقره 14.775 0.135(0.92%) 14.8
14.575
پوند مس 2.66 0.054(2.07%) 2.669
2.599
انس پلاتین 788.1 8.3(1.06%) 790.3
772.8
نفت سبک آمریکا 65.91 0.45(0.69%) 66.36
65.31
گالن بنزین 1.979 -0.007(-0.35%) 2.0086
1.9745
گاز طبیعی 2.946 0.033(1.13%) 2.968
2.91
گازوئیل 644.88 2(0.31%) 651.13
642.13
پنبه 81.43 -0.34(-0.42%) 81.91
81.1
شکر 10.21 -0.06(-0.58%) 10.36
10.12
گندم 560 18(3.32%) 562.75
535.25
ذرت 364.5 17.3(4.98%) 367.75
361.75
تن آلومینیوم 2,033.8 -4.5(-0.22%) 2052.25
2018.75
تن نیکل 13,552.5 222.5(1.67%) 13625
13202.5
تن سرب 2,001.5 -5.5(-0.27%) 2021.25
1986.5
تن روی 2,380.3 3(0.13%) 2397
2325.5
تن مس 5,933.5 45.25(0.77%) 5944.5
5866

ارز

تابلوی نرخ ارز تهران
=
دلار تک نرخی 4,403
یورو تک نرخی 5,119
حواله درهم 2,840
دلار کانادا 8,200