موضوعات مرتبط

آخرین قیمتتغییر به روز قبلنوسانآخرین به روز رسانی
نمایش توضیحات

انس نقره 16.43 -0.125(-0.76%) 16.6
16.33
پوند مس 3.071 -0.051(-1.63%) 3.132
3.052
انس پلاتین 901 -6.4(-0.71%) 910.4
899
نفت سبک آمریکا 71.66 -0.46(-0.64%) 72.26
71.19
گالن بنزین 2.2444 -0.0258(-1.14%) 2.262
2.2248
گاز طبیعی 2.921 0.017(0.59%) 2.939
2.898
گازوئیل 698.88 1.5(0.22%) 700.13
690.13
پنبه 86.83 -0.45(-0.52%) 87.74
86.75
شکر 12.34 0.16(1.31%) 12.44
12.12
سویا 1,038.6 8.2(0.8%) 1039
1027
گندم 530.5 9.5(1.82%) 531
517.25
ذرت 407.6 3(0.74%) 407
403
تن آلومینیوم 2,272.8 11.5(0.51%) 2277
2239.25
تن نیکل 14,602.5 -215(-1.45%) 14800
14447.5
تن سرب 2,461.5 -5.25(-0.21%) 2476
2446
تن روی 3,018.3 -33(-1.08%) 3062
3002
تن مس 6,847.3 -114.25(-1.64%) 6968.75
6811.5

ارز

تابلوی نرخ ارز تهران
=
دلار تک نرخی 4,200
یورو تک نرخی 5,185
حواله درهم 1,680
دلار کانادا 4,900