اخبار

آزمون متقاضیان عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگری بهمن ماه برگزار می شود

آزمون متقاضیان عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگری بهمن ماه برگزار می شود
آزمون متقاضیان عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگری بهمن ماه امسال بصورت آنلاین برگزار می شود .

 آزمون متقاضیان عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل در بهمن ماه سال جاری برای متقاضیان کارگاه های مستقر در استان های تهران، البرز، قم و قزوین به صورت مجازی (آنلاین) در تهران (مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) برگزار می شود.

زمان ثبت نام برای متقاضیان سایر استان ها متعاقبا اعلام خواهد شد لیکن ثبت نام و شرکت در این آزمون برای متقاضیان سایر استان ها منعی ندارد.لازم به ذکر است تاریخ دقیق آزمون پس از ثبت نام به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.


برای ثبت نام http://www.samaat.net  را کلیک کنید .

۱۴ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۴