اخبار

دوره آموزشی طرح کاج ویژه بهداشت یاران کار(بهبانها) استان البرز برگزار گردید.

دوره آموزشی طرح کاج ویژه بهداشت یاران کار(بهبانها) استان البرز برگزار گردید.
دوره آموزشی طرح کاج ویژه بهداشت یاران کار(بهبان) واحدهای تولیدی استان البرز با هدف استقرار مداخلات پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید در استان البرز روز چهارشنبه 8 آذرماه با حضور حسین فلاح نژاد مدیر امور اجتماعی و رفاه، مرضیه فهمیده رئیس امور اجتماعی و مریم صاحبی رئیس امور بیمه ای و آسیبهای اجتماعی این اداره کل در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

در ابتدای این  جلسه حسین فلاح نژاد مدیر امور اجتماعی ورفاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، ضمن عرض خیرمقدم ، نکاتی را در زمینه اهمیت پرداختن به پیشگیری از اعتیاد و توجه به سلامت سرمایه های انسانی در واحدهای تولیدی به عنوان مهم ترین مولفه در بهره وری و توسعه کشور بیان نمود.

فلاح نژاد از مزایای طرح کاج (طرح ملی استقرار مداخلات پیشگیری از مصرف مواد مخدر درجامعه کاروتولید )در خصوص پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید نام برد و گفت: این طرح برای افزایش بهره وری نیروی کار، کمک به افزایش مهارت و دانش عمومی کارگران در خصوص سو مصرف مواد، جلوگیري از ایجاد درگیری و برخوردهای مخرب با افزایش مهارت های مدیریت هیجان، جلوگیری از افزایش و کنترل حوادث ناشی از کار، تقویت روحیه همدلی ونیز جلوگیری از هدر رفت منابع در استان جهت بهبانها در واحدهای تولیدی برای آموزش به کارگران از سوی این اداره کل تشریح و آموزش داده می شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به رویکرد پیشگیری از اعتیاد در محیط های کار و تولید تصریح کرد: سو مصرف مواد مخدر در محیط های کاری هزینه های جبران ناپذیری مانند خسارات حوادث کار، افزایش حق بیمه غرامت کارگران، پایین آمدن سرعت و کیفیت کار، افزایش غیبت های ناشی از بیماری و آسیب را در پی خواهد داشت که لزوم اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیرانه را در فضای کار و تولید  می طلبد و بهداشت یاران کار در این خصوص نقش بسزایی را در واحدهای تولیدی ایفا می نمایند.

همچنین در این جلسه،  آموزش کتب ارسالی از وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی جهت بهبانها با عنوان اصول وفنون پیشگیری از اعتیاد در محل کار ویژه مدیران منابع انسانی و کارگران واحدهای تولیدی وخانواده های آنان ارائه و نسخه هایی از کتب مذکور به بهبانهای فعال استان البرز جهت آموزش وارائه به کارگران تحویل گردید.

۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۰۶