اخبار

مرکز تحقیقات و تعلیمات وحفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می کند : دوره چهارم پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار

مرکز تحقیقات و تعلیمات وحفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می کند : دوره چهارم پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار
مرکز تحقیقات و تعلیمات وحفاظت فنی و بهداشت کار در راستای سیاستهای تحول آفرین خصوصی سازی و پیاده سازی عملی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در پی ارزیابی بازخوردهای مناسب سه دوره قبلی اعطای پروانه صلاحیت و تایید مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی در سنوات گذشته ، دوره چهارم پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار را در سالجاری جهت اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار می نماید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز ؛ محمود بهرام زاده ،رئیس بازرسی این اداره کل در رابطه با برگزاری دوره مذکور گفت : ((مرکز تحقیقات و تعلیمات وحفاظت فنی و بهداشت کار به جهت بسط و گسترش عدالت اجتماعی و فراهم سازی بستر مشارکت حداکثری مردم در امور مشارکت پذیر و برون سپاری فعالیتهای قابل واگذاری و نیز در پی طرح ریزی،پایش عملکرد،ارزیابی و بازخوردهای مناسب سه دوره قبلی اعطای پروانه صلاحیت و تائید مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی در سالهای 86،88 و 1390 دوره چهارم پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار را در سالجاری برگزار می نماید.))

وی افزود : ((بر همین اساس اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت آگاهی از شرایط دوره چهارم پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار ،به لینک فراخوان پذیرش این دوره با آدرس اینترنتی http://crtosh.irimlsa.ir/files/attach/moshaveran/sabtenam.pdf   مراجعه و ثبت نام نموده و پس از ارسال مدارک و ارزیابی و قبولی در مراحل پذیرش به شکل رسمی و قانونی در قالب بخش خصوصی در 10 زمینه تخصصی به بنگاههای اقتصادی و کارگاههای کشور خدمات رسانی نمایند.))

گفتنی است کلیه جزئیات شرکت در این دوره در سایت اینترنتی فوق الذکر به طور کامل شرح داده شده است.


۸ تیر ۱۳۹۲ ۱۲:۴۲