اخبار

نشست شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز همزمان با جلسه ویدیو کنفرانس اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها وزارت متبوع برگزار شد

نشست شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز  همزمان با جلسه ویدیو کنفرانس اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها وزارت متبوع برگزار شد

جلسه ویدیو کنفرانس نحوه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه های وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی با حضور مهندس دارایی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی البرز و مدیران کل عضو شورای هماهنگی دستگاه های تابعه استان همزمان با سراسر کشور روز شنبه 24  اردیبهشت در این اداره کل برگزار و  موضوعاتی در خصوص حسن اجرای طرح عادلانه سازی یارانه ها ،نحوه اطلاع رسانی و پاسخگویی دستگاه های تابعه وزارت متبوع در استانها به مردم از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی بصورت مجازی مطرح و تبادل نظر و ارائه راهکار شد.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۲۰
روابط عمومی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |