اخبار

به میزبانی بانک رفاه کارگران استان البرز ؛ ششمین نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های زیر مجموعه تعاون کار ورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد

به میزبانی بانک رفاه کارگران استان البرز ؛ ششمین نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های زیر مجموعه تعاون کار ورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد
ششمین نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های زیرمجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز به میزبانی بانک رفاه کارگران استان صبح روز شنبه 4 دی ماه برگزار شد.

در این نشست در ابتدا مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان گزارشی از فعالیت های بانک در خصوص پرداخت  تسهیلات اشتغال زا ارائه داد.

در ادامه مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز گفت : شورای هماهنگی استان البرز یکی از منسجم ترین شوراها در کشور است که در سال گذشته بعنوان شورای هماهنگی نمونه در سطح کشور انتخاب شد.

وی اظهار امیدواری کرد با تعامل موثر اعضای شورای هماهنگی دستگا ه های زیر مجموعه مسائل و مشکلات جامعه هدف به نحو شایسته رفع شود و زمینه رضایتمندی مردم از خدمات این مجموعه ها در استان بیش از پیش فراهم آید.

همچنین در این جلسه در خصوص مساعدت بانک ها در خصوص تسریع در پرداخت تسهیلات ونیز برطرف شدن موانع و تضامین بانکی در حوزه تسهیلات مشاغل خانگی،پیگیری وضعیت کودکان کار از سوی بهزیستی، استفاده از ظرفیت دستگاه ها تابعه در دعوت از مسولین کشوری و استانی، ارائه پیشنهاد از سوی دستگاه های عضور شورا در خصوص برگزاری پویا تر و نیز تغییر روش های تعامل بهتر دستگاه های تابعه در قالب شورای هماهنگی استان برای حل مشکلات جامعه هدف در قالب کمیته های تخصصی ،مسائل مطرح و تشریح و مصوب شد

۴ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۱۳
روابط عمومی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |