اخبار

بازدید وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور در کرج

بازدید وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور در کرج
وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعي و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ظهر روز سه شنبه 11 آبان ماه از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای کشور در شهرستان کرج در استان البرز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز ؛ حجت اله عبدالملکی در این برنامه از دپارتمان فناوری آموزش وتولیدی محتوای الکترونیکی مرکز تربیت مربی کرج وفعالیت های آموزشی مهارتی این سازمان جهت مربیان فنی وحرفه ای بازدید کرد.

وی در بازدید از این دپارتمان آموزشی که در آن تولید محتوای آموزشی بصورت مجازی و الکترونیکی برای آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای صورت می پذیرد از انجام این آموزش های مجازی و تولید محتوای الکترونیکی بصورت مستمر در ایام کرونا برای مهارت جویان و مربیان اظهار خرسندی کرد.

شایان ذکر است دراین بازدید مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز نیز حضور داشت.

۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۵۰
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |