اخبار

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال منصوب شد
با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال منصوب شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، حجت الله عبدالملکی، محمود کریمی بیرانوند را به عنوان سرپرست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال منصوب کرد.
۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۲۴
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |