اخبار

مدیرکل بهزیستی استان البرز خبر داد: واکسیناسیون جامعه هدف بهزیستی البرز در مقابل آنفلوانزا

مدیرکل بهزیستی استان البرز خبر داد: واکسیناسیون جامعه هدف بهزیستی البرز در مقابل آنفلوانزا
مدیرکل بهزیستی استان البرز از تزریق واکسن آنفلوانزا به سالمندان، مددجویان دارای معلولیت ذهنی، اعصاب و روان و اوتیسم مقیم در مراکز تحت نظارت بهزیستی البرز خبر داد.

اسدالله حیدری با بیان این که ۱۵۸۰ دوز واکسنآنفلوانزا به افراد مقیم در مراکز بهزیستی البرز تزریق شده است گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته و همکاری دانشگاه علوم پزشکی واکسیناسیون آنفلوانزا ویژه  افراد مقیم در مراکز بهزیستی از تاریخ ۲۴ مهرماه آغاز شد و تا پایان واکسیناسیون کامل مراکز ادامه خواهد داشت.

مدیر کل بهزیستی استان البرز با تاکید بر اینکه واکسیناسیون آنفلوانزا تا کنون در ۲۸ مرکز انجام شده افزود: این مراکز شامل مراکز نگهداری شبانه روزی و روزانه سالمندان، ذهنی، اعصاب و روان و اوتیسم است.

وی گفت : این مراکز شامل ۴ مرکز معلولین ذهنی، ۱۱ مرکز سالمندان، ۱۰مرکز اعصاب و روان و ۳ مرکز روزانه است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز تصریح کرد: واکسیناسیون در شهرستان های کرج و فردیس انجام شده است و طی روزهای آینده برای کلیه مقیمان در همه شهرستان ها انجام خواهد شد.

۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۵۱
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز |