اخبار

دومین جلسه شورای راهبری و کمیته های پنجگانه تحول اداری اداره کل تعاون ،کار ورفاه استان البرز برگزار شد

دومین جلسه شورای راهبری و کمیته های پنجگانه تحول اداری اداره کل تعاون ،کار ورفاه استان البرز برگزار شد

دومین جلسه شورای راهبری و کمیته های پنجگانه تحول اداری با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز و معاونین ودبیران کمیته های پنجگانه تحول ، مدیریت دانش وشهروندی وپیشنهادات وبهره وری روز یکشنبه 28 شهریور برگزار شد.

در این نشست گزارشات کمیته ها در خصوص بروز رسانی و تکمیل فرایند نرم افزار چارگون، اقدامات و برنامه های اجرای دولت الکترونیک و بخش آی تی اداره کل ،برونسپاری فعالیت ها،مدیریت عملکرد، موضوع مساله یابی در کمیته بهره وری و تدوین شاخص های کمیته مدیریت دانش،مشارکت مردم در تصمیم سازی های اداره کل ، آموزش و بکار گیری سامانه مبین بجای برته و نیز اعلام مستندات کسب رتبه برتر شاخص های عمومی و اختصاصی شهیدرجایی  استان به وزارت متبوع تشریح و ارائه شد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۴
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |