اخبار

کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان البرز برای اولین بار در استان تشکیل شد

کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان البرز برای اولین بار در استان تشکیل شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز از تاسیس کانون کارفرمایی برای نخستین بار در استان خبر داد و ایجاد این کانون را بستر ساز رفع چالش های حوزه کارفرمایی عنوان کرد.

حسین فلاح نژاد در اولین نشست هیأت مدیره کانون کارفرمایی استان البرز با تاکید بر مشخص شدن اهم اقدامات و الزامات تشکیل کانون، اظهار داشت: در این مجموعه لازم است به دنبال افرادی تاثیرگذار بود که به کار تیمی اعتقاد داشته باشند و به دلیل وجود افراد کاربلد و موثر در کانون و به واسطه اهداف مشخص شده، چشم انداز خوبی برای این کانونِ تازه تاسیس، دیده می شود.

وی افزود: اعضای هیأت مدیره کانون باید پویا باشند چراکه با استفاده از ظرفیت های استانی و ملی از قابلیت‌های ویژه برخوردار هستند. کارفرمایانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند واجد شرایط مورد نظر بوده و هیات مدیره، متشکل از افرادی است که باعث افتخار استان و کشور هستند لذا حضور این تیم در کانون فرصت خوبی خواهد بود که از تجربیات و پتانسیل آنها استفاده شود.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی البرز تصریح کرد: کانون کارفرمایی استان با گذشت، همدلی و همراهی ایجاد شد و قطعا ماحصل فعالیت این مجموعه نتیجه رضایت بخشی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: اختیارات خوبی در اساسنامه کانون قرار دارد و انتظار می رود هیأت مدیره از ظرفیت‌های تعریف شده، استفاده کند و اداره کل کار نیز در راستای رسیدن به اهداف کانون، تلاش خواهد کرد.

فلاح نژاد از برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی انجمن ها یاد کرد و اظهار داشت: در صنوف مختلف باید این نیازسنجی، دنبال شود و آموزش یکی از آنها خواهد بود.

وی ادامه داد: با انتصاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تیم جدید به دنبال مردمی شدن این وزارتخانه است لذا با ایجاد واسطه، این امر محقق خواهد شد و بهترین واسطه، تشکل‌ها هستند و کانون کارفرامایی به صورت‌ فراگیر در استان این مورد را مدیریت می کند.

مدیرکل تعاون ،کار استان با اشاره به تشکیل کانون کارفرمایی استان، گفت: مقررات زائد و یا خلاء قانونی در تولید و اصناف از سرعت بخش کارفرمایی می کاهد لذا کانون می تواند با گفتمان سازی در بحث مقررات زدایی و یا وضع قوانین لازم، شرکت کند.

وی با تأکید بر تشکیل شورایِ گفت و گوی اجتماعی در سطح اداره کل، افزود : برای استفاده از ظرفیت تشکل هایی که با آنها کار می شود، حیطه های مختلفی تعریف شده که بستر مناسبی دارد؛ بحث مقررات زدایی از اهمیت ویژه برخوردار است و اغلب این مقررات زائد در حوزه تولید، صنعت و اصناف از سرعت بخش کارفرمایی می کاهد.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی البرز ادامه داد: دامنه فعالیت کانون محدود نیست و اگر در بحث مقررات زدایی و یا وضع مقررات جدید، کار شود می توان با توجه به فضای خوب ایجاد شده، ماحصل گفتمان سازی به سطوح بالا، ارجاع و محل مشورت مدیران قرار گرفت.

وی در ادامه به اختیارات اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی در دستگاههای اجرایی استانی اشاره کرد و اذعان داشت: اگر کانون متولی شود و یکی از سرفصل های آموزشی خود را به نمایندگان کارفرمایان در دستگاههای دیگر اجرایی کند، نمایندگان واقعی در هیأتهای سایر دستگاهها فعالیت خواهند داشت.

فلاح نژاد تاکید کرد: مجموعه اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی البرز این آمادگی را دارد که بخشی از آنچه قرار است در سالهای آینده اتفاق بیافتد را از سال جاری دنبال کند لذا هرآنچه قابل واگذاری به بخش کارفرمایی خواهد بود قطعا این کانون به عنوان نماینده عالی انجمن های صنفی و صنعتی کارفرمایی استان در اولویت قرار میگیرد.

وی تاکید کرد: اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی البرز در راستای شناسایی کانون کارفرمایی و برقراری ارتباط با مسئولان استان، مساعدت لازم را خواهد داشت.

 

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۳۶
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |