اخبار

برگزاری نشست کمیته مدیریت عملکرد ،سلامت اداری و حقوق شهروندی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان البرز

برگزاری نشست کمیته مدیریت عملکرد ،سلامت اداری و حقوق شهروندی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان البرز
نشست کمیته مدیریت عملکرد ،سلامت اداری و حقوق شهروندی اداره کل روز دوشنبه 22 شهریور با حضور مدیرکل تعاون،کاروفاه اجتماعی استان البرز ،مدیران و دبیران کمیته های مذکور برگزار شد.

 در این نشست گزارش شش ماهه اول کمیته مدیریت عملکرد با موضوعات میزان مشارکت مردم بر عملکرد اداره ،پاسخگویی به شکایات ،بهره وری وکیفیت عملکرد کارکنان در ایام بیماری کرونا ،شناسایی گلوگاه های فساد و راهکارهای برون رفت از آسیب،سلامت اداری،احصا موارد جهت مقررات زدایی و تمرکز زدایی مورد تاکید مقام عالی وزارت و نظارت بر عملکرد اداره کل از سوی مدیران و بهره برداری از ظرفیت تشکلات دراستان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۳
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |