اخبار

همزمان با هفته تعاون :

جلسه شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های زیرمجموعه تعاون کار البرز همزمان با جلسه شورای سیاست گذاری وزارت تعاون کار برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های زیرمجموعه تعاون کار البرز همزمان با جلسه شورای سیاست گذاری وزارت تعاون کار برگزار شد

نشست شورای هماهنگی مدیران کل عضو شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز مصادف با هفته تعاون و  همزمان با دومین جلسه سیاست گذاری وبرنامه ریزی تحول و راهبردی وزارت متبوع بصورت ویدئو کنفرانس با حضور دکتر حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی، معاونین و مدیران دستگاه های زیر مجموعه کشوری در محل وزراتخانه و نیز استان البرز برگزار  وسیاست گذاری های جدید وزارت متبوع ارائه شد.

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۳۴
روابط عمومی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |