اخبار

اولین جلسه کمیته مدیریت دانش اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد

اولین جلسه کمیته مدیریت دانش اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد
اولین جلسه کمیته مدیریت دانش اداره کل تعاون ،کار ورفاه استان با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی و مدیران اداره کل و اعضای این کمیته روز سه شنبه 2 شهریور برگزار شد.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در این جلسه درخصوص  نقش مدیریت دانش در سازمان گفت : توجه به مراحل استقرار مدیریت دانش در دستگاه،بستر سازی و راهبری وبرنامه ریزی جهت مدیریت دانش، شناسایی، خلق، نگهداری، تسهیم و استفاده مستمر از دانش و تجربه و انتقال تجارب سازمانی از مهمترین عوامل در راستای تولید دانش روزانه در سازمان است و در این مسیر به دنبال آن هستیم  تمامی فرآیندها، چالش های مواجه در مسیر هر فرآیندکاری، قوانین و مقررات و راهکارهای موجود به طور کامل ثبت و مستند سازی گردد و در مرحله بعد انتقال تجارب و استفاده از این تجارب در سازمان به آسانی صورت پذیرد.

در ادامه  حسین فلاح نژاد به اقدامات صورت گرفته در اداره کل در زمینه مدیریت دانش از قبل از ابلاغ نظام نامه تاکنون اشاره کرد و همچنین بر تبدیل شدن این اداره  به یک سازمان یاددهنده و یادگیرنده تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد : از مهمترین قدم ها در زمینه مدیریت دانش ،اجرای کارسنجی است که این بعنوان اقدامی موثر در زمینه شفاف سازی و ساماندهی فعالیت های سازمانی و افزایش بهره وری سرمایه انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است که درصدد هستیم بیش از گذشته در این اداره کل اجرایی گردد.

دراین نشست نظامنامه استقرارمدیریت دانش در دستگاه های اجرائی ، اهداف آن،اصول ، ارزش ها ور اهبردهای آن با موضوعات مراحل استقرار مدیریت دانش در دستگاه،بستر سازی و راهبری وبرنامه ریزی جهت مدیریت دانش، شناسایی، خلق، نگهداری، تسهیم و استفاده مستمر از دانش و تجربه در سازمان و سایر موارد در نظام نامه با رویکرد فعالیت ها و وظایف اداره کل تعاون ،کار ورفاه بررسی و تشریح و مصوباتی صادر شد.

 

۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |