اخبار

شریعتمداری خبر داد: کسب رتبه برتر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در شاخص های عمومی و تخصصی

شریعتمداری خبر داد: کسب رتبه برتر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در شاخص های عمومی و تخصصی
" محمد شریعتمداری " وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود از رتبه برتر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در شاخص های عمومی و تخصصی خبر داد .

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی درمتن این توئیت آمده است : " ‏در آخرین روزخدمت دولت‌،نتایج ارزیابی همه دستگاههای اجرایی،در دو بعد شاخص های عمومی و تخصصی اعلام و #وزارت تعاون کار و رفاه_اجتماعی در بین همه و از هر دو بُعد،موفق به کسب رتبه #برتر شد.

این موفقیت را که پس ازکسب رتبه اول در #شفافیت و #دولت_الکترونیک بدست آمد،به همگان تبریک می گویم."

۱۳ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۳۹
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |