اخبار

نظام آماری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وارد مرحله جریان داده ها شد

نظام آماری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وارد مرحله جریان داده ها شد
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: نظام آماری این وزارتخانه وارد مرحله جریان داده ها شده است.
 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "علیرضا زاهدیان"  در بیستمین جلسه کمیته آمار بخشی گفت: سال ۱۳۹۹ جریان آمار در نظام آماری وزارتخانه به حد مطلوبی رسید و ماهنامه آماری با مشارکت واحدهای ستادی و واحدهای آمار سازمان های وابسته منظم منتشر شد.
 وی افزود: در سال ۱۴۰۰ علاوه بر جریان آمار بر جریان داده ها تمرکز خواهیم کرد. برنامه آمار وزارتخانه در سال جاری با مشارکت تمام واحد های مربوط،  تدوین شده است و گزارش پیشرفت آن هر سه ماه یک بار ارائه می شود‌ .
زاهدیان تصریح کرد: بررسی برنامه آمار وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ که با مشارکت معاونت های تخصصی و واحدهای آمار سازمان‌های وابسته تهیه شده است از موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود .
وی گفت: مروری بر مصوبات شورای عالی آمار با موضوع تولید آمارهای رسمی و همچنین  ارائه گزارشی از روند و میزان پیشرفت تهیه و تدوین سالنامه آماری ۱۳۹۹ از دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی بوده است. 
رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مروری بر موضوع جداسازی آمارهای بخش تعاون مطابق با سند توسعه بخش تعاون و ارائه راهکارهایی برای بروز رسانی آمار و اطلاعات بخش تعاون و مروری بر تعاریف و اصطلاحات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیستمین جلسه آمار بخشی بود.
 
۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۷
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |