اخبار

مدیرکل بهزیستی استان البرز : ساماندهی 127 کودک کار و خیابان از سوی بهزیستی البرز در سال جاری

مدیرکل بهزیستی استان البرز : ساماندهی 127 کودک کار و خیابان از سوی بهزیستی البرز در سال جاری
مدیرکل بهزیستی استان البرز در بازدید از مرکز نگهداری کودکان خیابانی کرج گفت: طی سال جاری ۱۲۷ کودک کار و خیابان را ساماندهی کردیم.

اسدالله حیدری در خصوص وضعیت مراکز کودکان کار استان گفت: از مجموع خدمت گیرندگان مراکز ۹۲ درصد کودکان کار و ۸ درصد کودکان خیابانی هستند.

مدیرکل بهزیستی البرز اضافه کرد: با توجه به آمار موجود ۸۳.۴۶ درصد کودکان اتباع خارجی بوده و ۱۶.۵۴ درصد کودکان ایرانی هستند.

وی یاد آور شد: با توجه به آمار موجود ۹۰.۵۵ درصد کودکان خدمت گیرنده از مراکز کودکان خیابانی تحت نظارت اداره کل بهزیستی را پسران و ۹.۴۵درصد کودکان را دختران تشکیل می دهند.

به گفته وی ۵۱ درصد کودکان کار در گروه سنی۶ تا ۱۱ سال و ۵۵.۹۱ درصد  ۱۲ تا ۱۴ سال ، مابقی بین ۱۵ تا ۱۸ سال و  زیر ۶ سال قرار دارند .

مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: بررسی وضعیت تحصیلی کودکان نشان می دهد ۴۴.۰۹ درصد تحصیلات در مقطع دبستان و ۴۶.۴۶  درصد از این کودکان ترک تحصیل کرده و ۷.۰۹ درصد کودکان دوران راهنمایی و مابقی در مقطع متوسطه و زیر سن مدرسه هستند.

حیدری در خصوص نوع مشکل کودکان کار و خیابان البرز گفت:  ۷.۸۷ درصد این کودکان نیز به دلیل بدسرپرستی خدمت گیرنده مراکز بوده اند  و ۹۲.۱۳ درصد به سایر دلایل زیرپوشش حمایتی بهزیستی قرار گرفته اند.

مدیرکل بهزیستی استان اضافه کرد : اداره کل بهزیستی البرز با احتساب موارد پذیرش شده در سالهای قبل که همچنان از مراکز تحت نظارت خدمات دریافت می کنند در مجموع در سال ۱۴۰۰  به تعداد ۸۹۶ نفر از کودکان کار وخیابان خدمات ارایه می کند که ۸۴۷  نفر از این تعداد مربوط به سال ۹۶ تا ۹۹ هستند.

۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۴
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز |