اخبار

آخرین مهلت بهنگام سازی اطلاعات تعاونی ها و ثبت نام در شانزدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر تا 27 تیر

آخرین مهلت بهنگام سازی اطلاعات تعاونی ها و ثبت نام در شانزدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر تا 27 تیر

به اطلاع تعاون گران استان می رساند :

آخرین مهلت بهنگام سازی اطلاعات تعاونی ها و تکمیل پرسشنامه (خوداظهاری) شانزدهمین جشنواره ملی تعاونی هاي برتر در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور به آدرس https://taavoni.mcls.gov.ir ، تا 27 تیرماه می باشد.

شایان ذکر است این مهلت تمدید نخواهد شد.

۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۰۳