اخبار

بیش از 50 درصد جمعیت استان البرز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

بیش از 50 درصد جمعیت استان البرز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان البرز گفت : هم اکنون بیش از 50 درصد جمعیت سه میلیونی استان البرز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

ابوالحسن قورچیان دراین دیدار ضمن قدردانی از خدمات مطلوب نیروی انتظامی البرز در راستای حفظ امنیت و آرامش ، تعاملات و ارتباطات این نهاد با اداره کل تامین اجتماعی استان را بسیار سازنده دانست.

وی بزرگترین چالش پیش رو سازمان تامین اجتماعی را در آینده صندوق های بازنشستگی اعلام کرد وگفت: دراین زمینه بایستی سازمان درصدد ارائه راهکارهای مناسب افزایش درآمد صندوق ها و رضایتمندی شرکای تامین اجتماعی باشد.

قورچیان به گستردگی و تنوع انواع خدمات بیمه تامین اجتماعی برای قشر بیمه شده این سازمان اشاره کرد و از جمله این خدمات را بازنشستگی، مستمری بگیری، بیمه بیکاری، از کارافتادگی  عنوان کرد.

سردار عباسعلی محمدیان ، فرمانده نیروی انتظامی البرز نیز دراین دیدار از امنیت به عنوان اساسی ترین مقوله هر جامعه ای یاد کرد و گفت: امنیت مقوله ای اجتماعی است که به تنهایی توسط یک نهاد میسر نمی شود.

وی پشتوانه مردم را در برقراری هرچه بهتر امنیت پایدار در جامعه بسیار حائز اهمیت دانست واظهار داشت: تنها با کمک و همراهی مردم است که می توان امنیت پایدار را درجامعه برقرار کرد.

سردار  محمدیان بالاترین پاداش را باتوجه به آیات و روایات موجود در قرآن کریم خدمت به مردم دانست و تصریح کرد:سازمان تامین اجتماعی در این راستا با انجام خدمات شایسته نسبت به جامعه هدف گام های خوبی برداشته است.

وی متذکر شد: این سازمان جز دستگاه های مطلوب در ارائه خدمات است که توانست مطالبات مستمری بگیران در خصوص افزایش مستمری را به خوبی انجام دهد.

فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد : این عملکرد مطلوب نشان دهنده مدیریت صحیح مجموعه کارکنان و مدیران تامین اجتماعی برای خدمت شایسته به مردم و جامعه هدف و جلب رضایت عمومی است.

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۳۰
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان البرز |