اخبار

تمدید اعتبار گواهینامه های تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری تا تاریخ 1400/3/31

تمدید اعتبار گواهینامه های تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری تا تاریخ 1400/3/31
با توجه به استمرار شرایط و محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا در کشور و در اجرای تصمیمات متخذه در سیزدهمین جلسه کمیته بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، اعتبار گواهینامه های تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری که از تاریخ 1398/12/1 منقضی شده یا می شوند، تا تاریخ 1400/3/31 تمدید شد.                          
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۳۱
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |