اخبار

گزارش نوروزی شریعتمداری | راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی و مراکز جامع درمان معتادان ،٢ اقدام بسیار مهم بهزیستی در سال گذشته

گزارش نوروزی شریعتمداری | راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی و مراکز جامع درمان معتادان ،٢ اقدام بسیار مهم بهزیستی در سال گذشته
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پیامی توییتری به نتایج مثبت جوانگرایی در اداره موسسه عالی پژوهش اشاره و آن را کمک بسیار بزرگی در انجام پژوهش در موضوعاتی چون حداقل مزد ، بحران صندوق‌ها،دسترسی عادلانه به خدمات درمانی،تاثیرات کرونا و رصد مطالبات ‌ذینفعان تامین اجتماعی عنوان کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری در حساب توییتر نوشت : جوانگرایی در اداره موسسه عالی پژوهش نتایج مثبتی را برای ما به ارمغان آورد.انجام پژوهش‌ در موضوعاتی چون  حداقل مزد ، بحران صندوق‌ها،دسترسی عادلانه به خدمات درمانی،تاثیرات کرونا و رصد مطالبات ‌ذینفعان تامین اجتماعی کمک بسیار بزرگی به سیاستگذاری در این عرصه‌ها کرد.
#گزارش_نوروزی
۸ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰:۰۸
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |