اخبار

تعیین دستمزد به نشست هفته آینده موکول شد

تعیین دستمزد به نشست هفته آینده موکول شد
دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار و دومین نشست تعیین حقوق و دستمزد 1400 پس از سه ساعت مذاکره با رویکرد مثبت و توافقی به پایان رسید .

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این نشست با حضور نمایندگان دولت ، تشکل های کارگری و کارفرمایی عصر امروز دوشنبه 18 اسفند درمحل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد .

نشست بعدی تعیین دستمزد هفته آینده دنبال می شود.

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۴۱
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |