اخبار

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز: وضعیت معیشتی مستمری بگیران تامین اجتماعی در البرز بهبود می یابد

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز: وضعیت معیشتی مستمری بگیران تامین اجتماعی در البرز بهبود می یابد
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز اعلام کرد که با مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از جمله در البرز بهبود می یابد.

ابوالحسن قورچیان در خصوص این خبر گفت: پرداخت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این امکان را به وجود می آورد تا حلقه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان تکمیل شود.

وی ادامه داد: اگرچه بخشی از طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی  در سال جاری اجرا شد اما این قشر انتظار داشتند که همچون سایر بازنشستگان از مزایای همسان برخوردار شوند.

قورچیان گفت: استان البرز ۱۵۷ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی دارد که با افراد خانواده تحت پوشش جمعیت آنان به حدود ۴۵۰ هزار نفر می رسد.

سرپرست  اداره کل تامین اجتماعی البرز بیانکرد:  ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان و مستمری بگیران حق قانونی آنان است و اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب تبصره ۲ بند«و» قانون در خصوص حمایت از صندوق های بازنشستگی و معلمان تحسین برانگیز بود.

وی تاکید کرد که به محض نهایی شدن و ابلاغ این مصوبه ، طرح تکمیل متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در البرز اجرا خواهد شد.

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۰۰:۳۶
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان البرز |