اخبار

کسب رتبه برتر اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در اموزش کارکنان در بین دستگاه های اجرایی استان

کسب رتبه برتر اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در اموزش کارکنان در بین دستگاه های اجرایی استان
طی مراسمی با حضور مدیر سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان البرز از دستگاههای برتر استان در حوزه آموزش کارکنان در سال 1398 تقدیر شد و اداره کل تعاون،کار وفاه اجتماعی استان البرز بعنوان دستگاه برتردر حوزه آموزش در بین ادارات استان معرفی و از حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون ، کارو رفاه و نیز کارشناس رابط آموزشی این اداره کل با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

همایش رابطین آموزشی دستگاه های اجرایی استان البرز در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور زهراعربشاهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،یحیی رمضانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ، مدیران کل ، اساتید و رابطین آموزشی دستگاه های اجرایی برگزار شد.

در این مراسم براساس ارزیابی مرکز آموزش وپژوهش و آینده نگری ، اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی البرز به عنوان دستگاه برتر استان در امر آموزش وتوانمندسازی کارکنان در سال 98 انتخاب  و از  حسین فلاح نژاد مدیر کل و نیز زهرا گل کار کارشناس آموزش این اداره کل با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۱۰