اخبار

نظارت ها در مراکز بهزیستی البرز باید دقیق، صحیح و مثمرثمر باشد

نظارت ها در مراکز بهزیستی البرز باید دقیق، صحیح و مثمرثمر باشد
مدیرکل بهزیستی استان البرز در جلسه کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی بر نظارت دقیق ، صحیح و مستمر و موثر اداره کل بر مراکز تحت پوشش بهزیستی تاکید کرد.

اسدالله حیدری با تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر مراکز بهزیستی استان گفت : ممکن است در برخی مراکز تحت نظارت ما مشکلات و ایرادات کوچکی وجود داشته باشد و در این خصوص انتظار ما این است تا قبل از این که چالشی دامن گیر مراکز شود با نظارت دقیق و مستمر آنها را حل نمائیم.

مدیرکل بهزیستی استان افزود : نظارت بر همه ی مراکز حوزه های توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری علی الخصوص ارزیابی و نظارت بر کمپ ها باید با جدیت بیشتری نسبت به گذشته، از طریق تشکیل تیم های ارزیابی با در نظر گرفتن مدت زمان یک ماهه صورت پذیرد و حتی الامکان این ایرادات رفع و تصحیح شود و چنانچه این ایرادات رفع نشد، مراحل قانونی مانند تذکر، اخطار و بررسی نهایی به منظور تعطیلی و یا بهبود شرایط مرکز اعمال شود.

وی اظهار داشت : نظارت ها باید دقیق و صحیح و مثمرثمر باشد، این که بازدیدی صورت گیرد ولی پیگیری و رفع نقص نشود و کارایی نداشته باشد بی فایده است و مورد قبول نیست.

این مسئول بیان داشت : نباید از روی ترحم و یا چشم پوشی این مراکز خود را رها شده فرض نمایند، همکاران و روسای شهرستان ها باید بصورت روزانه به بازدید رفته و در جهت ارتقاء کیفی هرچه سریعتر این مراکز اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در ادامه این جلسه و طی بازدید ها و گزارشات صورت گرفته ۱۶ پرونده مراکز غیردولتی تحت نظارت حوزه های تخصصی بررسی شد، که از این میان ۱۰ پرونده مربوط به حوزه اجتماعی، ۴ پرونده حوزه توانبخشی و ۲ پرونده حوزه پیشگیری بود که پس از طرح موضوع تصمیمات لازم در خصوص این مراکز اتخاذ شد.

۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۳۳
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |