اخبار

تمدید اعتبار گواهینامه های تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی تا اول بهمن 1399

تمدید اعتبار گواهینامه های تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی  تا اول بهمن 1399

بنا بر ابلاغ اداره کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اعتبار کلیه گواهینامه های تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی  تا تاریخ اول بهمن 1399 تمدید شد.

بر اساس بند 11 مصوبات چهل وپنجمین جلسه ستاد ملی کرونا مبنی بر تمدید کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور و نیز پیرو نامه ارسالی از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی به ادارات کل استان ها ؛ به اطلاع می رساند کلیه گواهینامه های تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی که مدت اعتبار انها منقضی شده است تا تاریخ اول بهمن 1399 تمدید شد.

۷ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۵۱
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |