اخبار

تمدید کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز کشور تا تاریخ 99/11/1

تمدید کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز کشور تا تاریخ 99/11/1
بنا به اعلام اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون،کار وفاه اجتماعی ؛ با عنایت به بند 11 مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز کشور تا تاریخ 99/11/1 تمدید می شود.
۱ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳
اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |