اخبار

دبیر اجرایی خانه کارگر کرج منصوب شد

دبیر اجرایی خانه کارگر کرج منصوب شد
با حکم معاون دبیرِ کل خانه کارگر امور استانها و شهرستانها، فرشاد اوجانی بعنوان دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کرج منصوب شد

در متن حکم حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر امور استانها و شهرستانها خطاب به فرشاد اوجانی، آمده است:

به موجب این حکم جنابعالی به سمت "دبیر اجرایی خانه کارگر کرج" منصوب می گردید. امید است با به کارگیری تجارب گرانبهایی که برگرفته از عمری تلاش و ممارست در حوزه کارگری است با کمک اعضای هیات اجرایی و سایر تشکلات کارگری استان در حوزه  خدمت به جامعه شریف و زحمتکش کارگران منطقه و ایجاد روحیه تعامل با کارآفرینان ارزشمند آن شهرستان، موفق و موید باشید.

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۶:۴۵