اخبار

اجرای آیین‌نامه ایمنی در تونل سازی در استان البرز

اجرای آیین‌نامه ایمنی در تونل سازی در استان البرز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ایمنی در تونل سازی از سوی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی جهت اجرا در استان خبر داد.

حسین فلاح نژاد ضمن اعلام این خبر، گفت: با توجه به اهمیت حفظ وصیانت از نیروی کار و تامین سلامت آنها، آیین‌نامه ایمنی در تونل سازی تصویب و در روزنامه رسمی کشورمنتشر شده است.

وی افزود: اجرای تمامی مفاد این آیین‌نامه از این به بعد برای کارفرمایان و پیمانکاران استان اجباری بوده و بازرسان کار بر رعایت آن نظارت خواهند داشت.

مفاد کامل این آئین نامه در سایت وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی و سایت اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز قابل مشاهده است.

۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۹