اخبار

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر البرز: طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجرایی شد / افزایش 55 درصدی دریافتی مستمری‌بگیران

طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجرایی شد
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر البرز از اجرایی شدن همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران این صندوق خبر داد.

هادی بشیری با اعلام خبر فوق اظهار داشت : به دنبال اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، 773 مستمری‌بگیر استان از این طرح بهره‌مند شده و معوقات محاسبه شده از اول سال ۹۹ تاکنون، همزمان با حقوق آبان‌ماه به حساب اعلامی خانوارها واریز گردید.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح، میانگین مبلغ دریافتی مستمری‌بگیران بازنشستگی پیری 54 درصد، مستمری‌بگیران ازکارافتاده کلی ۴۲ درصد و مستمری‌بگیران بازمانده بیمه شده ‌های متوفی ۵۷ درصد افزایش یافته است که در مجموع میزان افزایش مستمری‌ها در البرز55 درصد بوده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر البرز خاطرنشان کرد: به طور میانگین افزایش مستمری هیچ یک از مستمری‌ بگیران در این همسان‌سازی کمتر از ۱۵ درصد نبوده است.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به عضویت بیش از 12  هزار نفر از بدو تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تاکنون در سطح استان، گفت: از این تعداد در مجموع 773 نفر (364 بازنشسته، 39 ازکارافتاده کلی و 370  بازمانده بیمه شده متوفی) مستمری‌بگیر صندوق می‌باشند.

بشیری ادامه داد : در محاسبه مبلغ مستمری همسان شده دوسوم میانگین سطح درآمدی معیار کسر حق بیمه‌ای سال‌های ۹۸ و ۹۹ اعمال و برای بازنشستگان پیش از موعد استان نیز براساس همین میانگین سطوح و سنوات بیمه‌پردازی مستمری‌بگیر اعمال شده است.

وی افزود: پس از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان، کمترین مبلغ دریافتی ۱۶۷ هزار تومان و بیشترین آن  ۸۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان شده است.

به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان، طرح همسان‌سازی مستمری‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برای آن‌دسته از بیمه ‌شدگان و بازماندگان که احکام مستمری فوت، بازنشستگی و از کارافتادگی‌شان قبل از سال ۹۹ صادر شده، شامل می‌شود.

بشیری با بیان این که تمام زنان و مردان ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌ های معتبر سراسر استان، به عضویت صندوق درآمده و از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت استفاده کنند، تاکید کرد: به منظور افزایش چتر بیمه‌ای در بین اقشار تولیدکننده کشاورزان، روستائیان و عشایر، همه اعضای صندوق از کمک ۷۰ درصدی دولت بهره‌مند می‌شوند.

۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۹
روابط عمومی صندوق روستائیان ، کشاورزان وعشایر استان البرز |