اخبار

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: تشکیل کمیته رفع موانع مالی و اعتباری تعاونی ها

تشکیل کمیته رفع موانع مالی و اعتباری تعاونی ها
کبیری از تشکیل کمیته رفع موانع مالی و اعتباری تعاونی ها خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران کل استان ها و سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون و نمایندگان صندوق ضمانت که با هدف وحدت رویه تامین منابع مالی در محل وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی  برگزار شد، بر محورهای توسعه نوآوری و شفافیت تاکید کرد. 

وی همچنین توسعه بازار در خصوص خطوط اعتباری تعیین شده برای توسعه کسب وکارهای تعاونی در حوزه های دانش بنیان و نوآوری، واحدهای تولیدکننده کرونا، مسکن، توسعه عمران شهرستانی و جذب این قبیل اعتبارات تا پایان سال را مورد تاکید قرار داد. 

در این جلسه همچنین حجت اله مهدیان و مهدی حسین نژاد مدیران عامل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمن ارایه گزارشی از روند اعتبارات جاری در دو موسسه یادشده بر هم افزایی بیشتر بانک توسعه و صندوق با محوریت ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید کردند. 

در ادامه جلسه پس از ارائه گزارش مدیران مناطق 6 گانه کشوری و بحث و تبادل نظر در این خصوص دستورالعمل کمیته رفع موانع مالی و اعتباری تعاونی ها به امضا رسید.

این جلسه به منظور بررسی و پایش فضای کسب وکار شرکت های تعاونی و اهمیت و ضرورت هماهنگی های لازم با حوزه صف و استان ها درخصوص کمک به رفع موانع و مشکلات اعتباری  تعاونی ها برگزار شد.
۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۳۴
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |