اخبار

جلسه کمیته بدوی و تجدید نظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون،کار وفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد

جلسه کمیته بدوی و تجدید نظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان البرزبرگزار شد

جلسه کمیته بدوی و تجدید نظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون ،کار ورفاه و ابوالحسن قورچیان سرپرست اداره کل تامین اجتماعی البرز و اعضای کمیته استانی روز دوشنبه19 آبان برگزار شد.

در این جلسه تعداد 35 پرونده در کمیته تجدید نظر و 100 پرونده در کمیته بدوی مطرح و رسیدگی شد.

۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۵۵
روابط عمومی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |