اخبار

مدیرکل بهزیستی استان البرز :

نظارت دقیق ،مستمر راهکار موثر در پیشگیری از فساد و آسیب ها است

نظارت دقیق ،مستمر راهکار موثر در پیشگیری از فساد و آسیب ها است
مدیرکل بهزیستی استان البرز درنشست کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان با تاکید بر نظارت مستمر در فعالیت ها گفت : فقط با نظارت دقیق ، مستمر ، موثر و شفاف و با اشراف کامل برموضوعات است که میتوان از پیش آمدن فساد جلوگیری کرد.

اسدالله حیدری با اشاره به اینکه حفظ اعتماد عمومی وسرمایه اجتماعی و توجه به اصل شفافیت در خدمات بالاترین درجه اهمیت را در ماموریت ها دارد اظهار کرد : مسئله ای که در حال حاضر مورد توجه و رصد مسئولین امر می باشد نظارت بر مراکز تحت پوشش است و باید با نظارت دقیق و موثر وعملکرد مثبت بر زیر مجموعه خود آن را حفظ کرده و نگذاریم افکار عمومی خدشه دار شود

وی با اشاره به گلوگاه های آسیب زا در فعالیت های این مجموعه ادامه داد : در فرآیند صدور پروانه فعالیت ها که می تواند یکی از گلوگاه های فساد باشد باید دقت بیشتری انجام شود و با قانون مداری همانگونه که تاکنون بوده با مسائل برخورد کرده و مراقب باشیم خدمات صادقانه و خالصانه همکاران ما زیر سؤال نرود.

مدیرکل بهزیستی استان افزود : حوزه مشارکت های مردمی نیز باید بر امور مالی موسسات خیریه که دارای مجوز جلب و جذب می باشند نظارت کامل داشته و در ارائه گزارش های ماهیانه در کمیته نظارت استانی اهتمام لازم را داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد :در جهت مصالح مردم و حقوق جامعه هدف باید یک تیم نظارت استانی متشکل از حراست ، بازرسی و نماینده معاونین تخصصی تشکیل شود که بصورت روزانه بازدیدهای مستمری از تمامی مراکز و موسسات داشته باشند.

لازم به ذکر است در این جلسه ۳۳ پرونده در حوزه های تخصصی پیشگیری ، توانبخشی و اجتماعی و 8  پرونده در حوزه توانبخشی بررسی و اقدام شد.

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲:۳۳
اداره کل بهزیستی استان البرز |