اخبار

دومین جلسه اتاق فکر تعاون استان البرز برگزار شد.

دومین جلسه اتاق فکر تعاون استان البرز برگزار شد.
جلسه اتاق فکر بخش تعاون استان البرز با حضور مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و مدیران دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی البرز واعضای این جلسه ظهر روز چهارشنبه 26 شهریور در اداره کل برگزار شد

در این جلسه بر احصا زمینه های همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور وجهاد دانشگاهی در حوزه های تخصصی و پژوهشی تعاون، حمایت از پایان نامه های تخصصی در حوزه تعاون از سوی دانشگاه پیام نور وجهاد دانشگاهی و حوزه تعاون اداره کل ،عضویت دانشگاه پیام نور در مرکز توسعه ونوآوری بخش تعاون استان،ترغیب فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در جهت ایجاد تعاونی ها دانش بنیان و جوانان در ایجاد خود اشتغالی وکارآفرینی در بستر تعاون،انجام پژوهش های تعاون در تعامل با جهاد دانشگاهی، استفاده از بسترهای مجازی دانشگاهی برای آموزش، تاکید و مواردمصوب شد.

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۲۶