اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی «پیشگیری از خودکشی وظیفه همگانی » از سوی بهزیستی استان البرز

برگزاری کارگاه آموزشی «پیشگیری از خودکشی وظیفه همگانی »
به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی کارگاه آموزشی «پیشگیری از خودکشی وظیفه همگانی » به همت دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی استان البرز و شهرداری کرج با رعایت پروتکل های اجتماعی برگزار گردید.

در این کارگاه که با حضور کارشناسان و تسهیل گران پایگاه های سلامت اجتماعی و با تدریس دکتر « زهرا سادات نریمانوند »  برگزار شد  ضمن آموزش 7 گام ارزیابی خطر خودکشی در افراد , تکنیک بتا برای شناسایی ،ترغیب و ارجاع افراد دارای ریسک خودکشی تدریس وبر اهمیت این عارضه در جامعه تاکید شد.

بررسی آماری عوامل مرثر بر خودکشی، بیماری افسردگی و خودکشی، نحوه مدیریت افکار خودکشی، مداخله در بحران پس از اقدام، مداخله مختصر در خودکشی پس از اقدام، خودمراقبتی و استرس، تاب آوری، کاهش آسیب و اعتیاد از مباحث ارائه شده در این کارگاه بود.

شایان ذکر است این طرح در راستای کاهش موارد اقدام به خودکشی از اواسط مهرماه در پایگاه های سلامت اجتماعی استان البرز از سوی ادراه کل بهزیستی نیز اجرا خواهد شد .

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹:۵۰
اداره کل بهزیستی استان البرز |