اخبار

همکاری اداره کل بهزیستی استان البرز در طرح ساماندهی معتادین متجاهر

همکاری اداره کل بهزیستی استان البرز در طرح ساماندهی معتادین متجاهر
مدیرکل بهزیستی البرز در نشست با دبیرستادهماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از همکاری این اداره کل در طرح ساماندهی معتادین متجاهر خبر داد.

اسداله حیدری در این نشست ضمن تاکید بر لزوم ساماندهی معتادین متجاهر در البرز گفت: پیرو مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندین دستگاه از جمله بهزیستی ، ستادهماهنگی مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی ، دادگستری و علوم پزشکی ملزم به اجرای طرح ساماندهی معتادین متجاهر شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان افزود : یکی از وظایفی که در این دستورالعمل برای بهزیستی تعریف شده است در اختیار گذاشتن کمپ ها و تأمین مکان و تجهیزات خوابگاهی برای اجرای این طرح میباشد که طی جلسات گذشته این امکان را فراهم کرده ایم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : ساماندهی معتادین متجاهر یک طرح فرابخشی است و نیاز است که همه ی دستگاه های اجرایی که برایشان نقش و وظیفه ای تعیین شده همکاری کنند زیرا بهزیستی به تنهایی قادر به انجام این امر نخواهد بود و در غیراین صورت ساماندهی نتیجه ای نخواهد داشت و در وهله دوم نیاز است بودجه و اعتبار لازم برای اجرای این طرح هم پیش بینی شود.

رحمان علیجانی دبیرستاد مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این جلسه گفت : تمام تلاش ما این است که تمامی دستگاه ها مطابق شیوه نامه ای که برایشان مشخص شده همکاری نمایند و این مسئله را به جد پیگیر خواهیم بود.

همچنین در این جلسه مقرر شد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اعتبارات تخصیص یافته را در قالب تفاهم نامه همکاری با کمپ های ترک اعتیاد جهت قرنطینه اولیه در اختیار ایشان قرار دهد و اداره کل علوم پزشکی کادر و تجهیزات پزشکی مورد نیاز جهت تست ویروس کرونای افراد را قبل از ساماندهی تأمین نماید تا در صورت منفی بودن آزمایش در کمپ های معرفی شده بهزیستی اسکان یابند.

و همچنین در این جلسه برای ساماندهی معتادین متجاهر و کارتن خواب (بانوان) هم تمهیداتی اندیشیده شد.

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۰۷:۴۸
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز |