اخبار

نشست تخصصی بازرسان کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد

نشست تخصصی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با بازرسان کار اداره کل برگزار شد
نشست تخصصی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با مدیر روابط کار و رئیس و بازرسان کار استان روز پنجشنبه 20 شهریور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه احمد رمضانی رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در خصوص فعالیت های حوزه بازرسی مواردی را بیان کرد .

در ادامه حسین فلاح نژاد مدیرکل اتعاون،کارورفاه اجتماعی استان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه بازرسی کار استان و نقش آن در کاهش حوادث ناشی از کار وصیانت از نیروی کار ؛ بر توجه جدی بازرسان کار در اجرای اموزش های ایمنی برای کارگران و کارفرمایان، آموزش های علمی وتخصصی روابط کار جهت بازرسان کار از سوی واحد بازرسی ،بروز رسانی نرم افزارهای تخصصی بازرسی کار،تحقق شاخص ها و آمار تخصصی بازرسی وارتقا رتبه های بازرسی کار البرز در کشور،انجام بازرسی های دوره ای و ادواری در محل واحدها،پایش رعایت موازین بهداشتی کرونا در واحدها و تعامل وهمکاری مناسب با روسای ادارات شهرستانی در جهت انجام ماموریت ها وتوزیع امکانات تاکید کرد.

همچنین دراین جلسه بازرسان کار استان مشکلات و مسائل حوزه مسئولیت خود در شهرستان ها را تشریح نموده و مباحث تخصصی بازرسی کار در این جلسه دنبال شد.

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۰:۴۲