اخبار

شریعتمداری خبر داد: خط اعتباری برای ‎تعاونی های جوانان ایجاد می شود

شریعتمداری از ایجاد خط اعتباری برای ‎تعاونی های جوانان خبر داد

محمد شریعتمداری "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: ‏در راستای حمایت از اشتغال جوانان با ایجاد ‎#مراکز_نوآوری_و_توسعه_تعاون، امکان تشکیل صندوق های خطرپذیر با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی فراهم و خط اعتباری با نرخ ترجیحی برای ‎#تعاونی_های_جوانان ایجادمی شود. تضمین اصل سرمایه سرمایه گذاران در بخش تعاون از طرح های نوین ماست

 ‎#هفته_تعاون

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۳۹
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |