اخبار

شریعتمداری خبر داد: الزام موسسات خیریه به پرداخت های نقدی از طریق ساتنا و پایا

الزام موسسات خیریه به پرداخت های نقدی از طریق ساتنا و پایا
"محمدشریعتمداری وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت :
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شفافیت بیشتر و اجرای قانون‌بودجه۹۹ ‎موسسات خیریه را ملزم به انجام پرداختهای نقدی خود به افراد حقیقی از طریق حواله الکترونیکی ساتنا و پایا کرد.در غیر این صورت ‎معافیت مالیاتی شامل این موسسات نخواهد شد.‎
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۰۷:۲۸
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |