اخبار

جلسه تبیین برنامه های ستاد اقامه نماز اداره کل در سال 99 برگزار شد

جلسه تبیین برنامه های ستاد اقامه نماز اداره کل در سال 99 برگزار شد
جلسه تبیین برنامه های ستاد اقامه نماز اداره کل در سال 99 روز دوشنبه 3 شهریور با حضور پرهام رضایی نسب مدیر امور پشتیبانی و منابع انسانی و صابر میدان میری مدیر امور اجتماعی و رفاه و نیز مریم فلک دین دبیر کمیته اقامه نماز اداره کل و اعضای این کمیته برگزار شد.

در این جلسه برنامه های ارسالی ستاد اقامه نماز کشور به استان ها برای سال 1399 تبیین شد و موضوعاتی مانند استفاده ازظرفیت مجازی جهت آموزش فرزندان جامعه هدف کارکنان وکارگران، برگزاری دوره آموزشی باموضوع کاهش آسیب اجتماعی درمحیط کارگری، ارزیابی نمازخانه واحدهای ادارات شهرستانی ازطریق تیم خود ارزیابی، تجلیل ازفعالان نماز دراداره کل وواحد کارگری، استفاده کارکنان ومدیران  ازدوره های آموزش مجازی باموضوع های مربوط به معارف نماز، برگزاری جشن تکلیف فرزندان کارکنان ، استفاده ازفضای مجازی جهت نشر موضوعات فرهنگی وتبلیغی باموضوع نماز و بارگزاری مستندات مربوطه درسامانه سجاده مطرح و تصمیم گیری شد.

۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۴۹